Свържете се с нас: +359 88 689 91 60​

Бизнесът се стреми към покоряване на върхове и към придобиване на  конкурентно предимство. Когато компаниите забелязват къде техните конкуренти изостават, предприемачите превръщат всички тези отворени врати във възможности. Бизнесите, които тепърва ще привлекат или наемат опитни професионалисти, трудно се открояват. Други се възползват максимално и това помага да се изпревари конкуренцията. Затова стратегията за бизнес прогнозиране е изключително важна.

Какво е стратегия за бизнес прогнозиране?

Стратегията за бизнес прогнозиране е цялостната рамка, която ви позволява да дефинирате проблемите, свързани с данните, търсенето на пазара и разработването на единна система.  Показва ви различни начини как можете да използвате данни във вашата компания. Нуждаете се  от правилната стратегия? Някои от уеб приложенията и компютърния софтуер не са достатъчни, за да картографират възвръщаемостта на инвестициите.

Следователно, докато създавате своя бизнес план или стратегия за прогнозиране, трябва да имате  предвид следните четири въпроса:

Как ще инсталирате софтуерните платформи?

Как ще управлявате данните за анализ?

Как ще информирате потенциалните си клиенти?

Как  да  взимате  решения, базирани на данни?

Целият процес на създаване на BI стратегия се основава на откриване, планиране и изпълнение  с цел постигане на  най-добри резултати.

С правилни и реалистични BI стратегии вие имате цел и ясни визии за развитие на вашия бизнес. BI системите помагат за увеличаването на приходите и дори за вземане на по-добри решения. BI специалистите и анализаторите ще се справят доста добре с бизнес екосистемата, без да компрометират качеството на данните.

Създайте мисловна карта,  илюстрираща  вашия бизнес и цели

Това е схема, по която се  оформят нови  стратегии. Помага за вземането  на решения чрез намиране на изходните данни и показва  къде може да има някаква трансформация. Основните цели са, да се обработят огромни количества данни. Включва елементи като бизнес инфраструктура.

Инструментите са нещо опростяващо работата. Разделете я  на по-малки части, дори проследете напредъка ни.  Може да се  открие къде има риск от  грешки  или как да  се развие процеса навреме за  постигане на  максимума.

Изграждане на перфектна BI мисловна карта

Това е визуален документ за схематизиране  на различни резултати на определени етапи от дадения график. Трябва да го организирате и съобразите с вашите изисквания.  Задайте малки цели и комплексни цели за всяка стъпка с конкретната времева рамка.

Някои от най-добрите предимства на изграждането на мисловна карта са, че можете да разделите задачата според екипите или видовете начинания, да проследявате напредъка на всеки процес. По този начин ще получите представа за напредъка на проекта. Резултатът  онагледява вашия напредък, докато крайъгълен камък е това, което сте постигнали в този проект.

Документиране на вашата BI стратегия

Основната логика зад документирането на вашата стратегия е да я запазите като отправна точка.  Можете да го представите като своя стратегия и целият документ включва – резюме, как BI стратегията се съгласува с вашата бизнес стратегия. Какъв е вашият проект и неговите цели, заедно с изискванията? Получавате и оценки за проследяване на вашия успех и обратна връзка.

Последователно преразглеждане на вашата BI стратегия

Когато последователно преразглеждате своята BI стратегия, внедрявате нови процеси и техники според тенденцията. Получавате по-добри продукти и крайни резултати. Основният фокус ще бъде върху възвръщаемостта на инвестициите. Количествените и качествените показатели включват  различни изисквания за достъп до данни, спазване на крайни срокове, повишаване на производителността и промяна на приоритетите въз основа на  различни ситуации.  Трябва да се съсредоточите върху това, за да увеличите максимално бизнес печалбите.

В заключение

Чрез BI постигате последователност и правилно планиране. Можете непрекъснато да преглеждате и променяте приоритетите си според изискванията на ситуацията. След като създадете своята мисловна карта, запазете я като отправна точка.

ITC Consult има дългогодишен опит в анализа и визуализацията на данни с Power BI в най-различни бизнес сфери – анализи на ефективността на търговски процеси, финансови и производствени KPI и други. Решенията при анализа на данни започват с дълбоко разбиране на целите и задачите за определена бизнес сфера. Нашите консултанти се ангажират като първа стъпка именно с това – да разберат нуждите на вашия бизнес и да разработят подходящо решение.

Категории: Uncategorized @bg