Свържете се с нас: +359 88 689 91 60​

През изминалия век за всеки бизнес най-ценно беше това да се сдобие с информация. Днес безспорно най-ценното е умението тя да бъде управлявана, филтрирана и анализирана, за да се превърне в инструмент за ефективни решения, които водят до по-добри резултати и развитие на компаниите.

Business Intelligence (BI) решенията могат да бъдат ценен помощник на бизнеса в това отношение, като основните им ползи могат да се сведат най-обобщено до следните точки:

Съхраняват и интегрират информация от различни източници

Различните източници на информация не позволяват общ поглед и анализ на ситуацията динамично във всеки един момент. BI системите обединяват и унифицират данните.

Придават значение на данните

BI обработват и филтрират голям обем данни на база предварително зададени критерии, за да отговорят на конкретни въпроси, които са важни за бизнеса.

Отчети в реално време

BI дава възможност за отчети в реално време, чрез които могат да се вземат бързи и ефективни решения от ръководствата на компаниите.