Свържете се с нас: +359 88 689 91 60​

Оптимизацията на разходи е от ключово значение за търговците на дребно. Всеки бизнес се стреми към максимално добро и ефективно управление, както на процесите, така и на ресурсите си. За постигане на тази цел са необходими бързи и навременни управленски решения, основани на правилната информация и качествената й визуализация.

ITC Consult предоставя услуги по внедряване на най-добрата според Gartner платформа за анализи и бизнес интелигентност MS Power BI.  Платформата повишава ползите от информацията, с която разполагате чрез структурирани, динамични и  интерактивни анализи.

POWER BI ще ви помогне в разбирането на процесите и представянето на служителите.

  • Проследяване на ефективността на продажбите

С Power BI можете да проследите в детайли каква е ефективността на продажбите в реално време.

  • Получавате пълен достъп до цялата информация

Power BI ви дава достъп до данните за продажби на всяко устройство и навсякъде, по всяко време.

  • Планове и прогнози

PowerBI дава възможност за прогнозиране на търсенето и оптимизиране на наличности на база Вашите данни.

  • Следене на KPI’s на търговците

С PowerBI проследявате в реално време представянето на вашия търговски отдел при предварително зададени ключови индикатори.

  • Рентабилност на маркетинговите кампании

Научете за рентабилността на всяка маркетингова кампания. Анализирайте силата на вашите социални мрежи.

Power BI е облачна аналитична услуга, която ви предлага 360-градусов поглед над вашия бизнес. Чрез решенията Desktop, Service и Mobile имате възможността да извлечете важната за вас информация от данните и да я визуализирате по-възможно най-удобния и завладяващ начин. С помощта на интерактивните визуализации можете да направите бизнес анализа ви бърз и ефективен. Вашият достъп е до правилните данни в правилното време от всяко устройство.

Основната цел на програма „Дигитализация на МСП“ е развитие на управленския капацитет и растеж на МСП чрез насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги – разработване и внедряване на специализирани системи и приложения за управление на бизнеса.

За целта ще бъдат разпределени 30 000 000 евро за безвъзмездна финансова помощ по одобрените проекти.

Приемът на проекти за кандидатстване по процедура „Дигитализация на МСП“ се очаква да започне през месец май 2020 г. Очаквайте допълнителна информация.

Повече за програмата можете да научите тук>>

За съдействие и повече информация, свържете се с екипа ни тук>>

Категории: Uncategorized @bg