Свържете се с нас: +359 88 689 91 60​

През 2020 година много компании направиха фундаментална промяна в начина си на работа. Кризата, предизвикана от COVID-19 оказа огромно влияние върху икономиката и бизнесите трябваше да преструктурират работата си.

За някои тази ситуация означаваше преместване на работното им място от офиса в домовете им. За други, които не могат да работят от вкъщи, работното място трябваше да бъде направено по-безопасно. Трудно е да си представим област, която по някакъв начин не е била засегната от икономическите, социалните и индивидуалните последици от тази глобална пандемия.

Като тенденция забелязваме, че темите за изкуствен интелект (AI) и машинно обучение (ML) се отдръпват на заден план в лицето на кризата. Вместо това компаниите са се фокусирали повече върху основните си дейности и процеси, което е нормално, имайки предвид непредвината ситуация, в която ни постави тази глобална криза.

Споделяме с вас три основни тенденции, които ще продължат да са актуални и да се развиват през 2021 година:

Повече източници на данни

Потребителите използват все повече устройства и канали за информация, които генерират голям обем нова информация. Business Intelligence решенията ще отговорят на това предизвикателство, давайки възможност на компаниите да събират, обработват и визулизират резултатите от всички източници.

Качествена информация

Събирането на информация е само първата крачка, която ще помогне на компаниите да постигнат бизнес целите си. Неефективното й управление обаче, би могло да се превърне в сериозна пречка за нейното развитие. Именно затова Business Intelligence дава възможност за определяне на най-важните ключови показатели, тяхното проследяване, анализиране и визуализация.

Прогнозни резултати

Несигурното бъдеще изисква повече от всякога планиране и прогнозиране на резултатите. Business Intelligence инструментите дават възможност да предвидите потенциалните ползи и заплахи, базирани на информация от вече минали събития или примерни данни.