Свържете се с нас: +359 88 689 91 60​

Каква е ползата от  данните ако не знаете как да  използвате това ново модерно явление? Според доклад на  Human Impact of Data Literacy само 32% от анкетираните ръководители  се считат в състояние да откриват и добавят  стойност от данните.

Бизнес компетентността е способността на индивида да чете, разбира и работи с данни с цел  създаване на анализи. Това е решаващо умение в днешния свят, управляван от данни.  Само 24% от  лидерите смятат, че са грамотни в областта на данните. Това им пречи да извличат стойност от  ежедневно генерираните сведения.

Днес компаниите разполагат с данните, но често не знаят как  да работят с тях. Или искат  да действат,  но нямат съответните данни, за да продължат напред. Според Forbes, дори когато служителите имат достъп до анализи, те не могат да прозрат ползите за бизнеса.

Има четири основни нива на дълбочина на анализа:

Описателно: Проучвате на миналото;

Диагностика: Идентифицирате защо се е случило по  точно по този начин;

Прогноза:  Какво може да се случи  на база данните

Препоръчително:  Какво  и как да го направите

Съществува луфт между етапите на диагностика и прогнозиране, а тук възниква необходимостта от информационна бизнес компетентност. Ако  фирмите успеят да я запълнят, те могат да преминат към препоръчителния етап.  На него сега се намират най-успешните организации.  Ако искат да  постигнат това, те трябва да инвестират в програми и обучения, убеждаващи вътрешните екипи в ползите от това умение.

Липса на информационна грамотност  и  пренебрегване на нейното въздействие

Колебанието да се инвестира в инструмент за обработка на данни е една от най-големите пречки за бизнеса. Всичко се свежда до обучението по  работа с информация. За да   получат  добавена стойност, ръководителите трябва да се съсредоточат върху създаването на умения за работа с информацията.

Създаването на култура, фокусирана върху данните, изисква стратегическо планиране и изпълнение. Според направено проучване на един от водещите доставчици на BI решения има няколко предизвикателства при това:

  • Съпротива от служителите, които са свикнали със специфичен работен процес;
  • Липса на лидер в сферата: отдаден лидер в организацията, който да предотвратява съпротивата;
  • Липса на добро управление;
  • Колебание на служителите: важно е да се прилагат програми за обучение;
  • Споделяне с цялата компания: Без адекватни механизми за споделяне на знания е трудно да се преодолее колебанието около използването на данни.

Ако успеят да преодолеят тези предизвикателства, те могат да избегнат икономически спад през следващите пет до десет години. Има няколко начина, по които програмите за ограмотяване могат да използват анализите:

Пресечната точка на компетентността  и анализа

Слабото интерпретиране  на данните е второто най-голямо вътрешно препятствие пред успеха на бизнеса. Единственият начин  за преодоляване  на пропуските в сферата с течение на времето е  инвестицията във вътрешни програми за обучение. Служителите трябва да знаят как да използват данните и да разбират как те се генерират, обработват, анализират и отчитат. Тук е мястото, където компетентността и анализите се срещат.

Използвайки удобни за потребителя интерфейси и  опростени  визуализации на данни, служителите могат да научат защо са използвани конкретни набори от данни и как тази информация се превежда в значими бизнес прогнози. Непрекъснатото ангажиране с данни е от съществено значение.

Създаване на специалисти по данни

Това са експерти, които създават модели, използвайки препоръчителен или прогнозен анализ.  Всяка организация има един любопитен служител, който обича да се занимава със самите модели и да отключва потенциала на техните данни.

В идеалния случай управителите  трябва да се стремят да създадат повече специалисти в своите отдели, което води до повишена грамотност и демократизация на данните.

Генериране на каталози с данни

Каталогът с данни се отнася до централен опис на метаданни за всички налични сведения в компанията. Той действа като хранилище за всички вътрешни данни с достъп за всеки служител.

Формирайте култура на работа с данни чрез обучение по бизнес компетентност

Чрез използване на инструменти за анализ и обучения по обработка на данни, организациите могат да поемат отговорност за своите сведения. Колкото повече бизнес служители използват тези инструменти и умения, толкова по-компетентни ще станат.

ITC Consult има дългогодишен опит в анализа и визуализацията на данни с Power BI в най-различни бизнес сфери – анализи на ефективността на търговски процеси, финансови и производствени KPI и други. Решенията при анализа на данни започват с дълбоко разбиране на целите и задачите за определена бизнес сфера. Нашите консултанти се ангажират като първа стъпка именно с това – да разберат нуждите на вашия бизнес и да разработят подходящо решение.

Категории: Uncategorized @bg