Свържете се с нас: +359 88 689 91 60​

Оптимизиране на PowerBI

В съвременната дигитална епоха и особено в резултат на глобалното преминаване към  работа от дома екипите са все по-разпръснати. Това прави инструментите за  сътрудничество, поддържащи дистанционните контакти жизненоважни. PowerBI, платформата за бизнес прогнозиране на Microsoft, предлага няколко специални функции, които могат да помогнат за оптимизиране на анализа на данни от подобни екипи. Ето някои стратегии за извличане на максимума от PowerBI в контекста на дистанционната работа. Използвайте услугата PowerBI PowerBI Desktop е отличен инструмент за Прочетете повече…

Плавен преход от Excel към PowerBI

С бързото развитие на инструментите за бизнес прогнозиране (BI) все повече компании приемат динамични и мощни платформи като PowerBI, за да използват ефективно своите данни. Десетилетия наред, Excel беше безспорен лидер в анализа на данни, но с появата и развитието на PowerBI, преходът към него става все по-често срещана практика. За да бъде този преход успешен и безпроблемен, предлагаме кратък, но изчерпателен план, който цели да улесни компаниите по време на този процес. Разберете разликата Прочетете повече…

Управление на големи набори от данни в PowerBI

В ера, дефинирана от експоненциалния растеж на данните, управлението на големи информационни масиви е често срещано и належащо предизвикателство за много организации. PowerBI е водещ инструмент за бизнес прогнозиране, който предоставя отлични възможности за обработка, анализиране и визуализиране на голям обем информация. Работата с такива масиви от данни в PowerBI обаче изисква стратегически подход за поддържане на продуктивност и точност. Ето някои ключови стратегии и най-добри практики за управление на големи информационни блокове в PowerBI. Прочетете повече…

Нарастващото значение на бизнес анализа в реално време

Днес наличието на точната информация в точното време не е просто предимство, това е необходимост. Докато компаниите се борят с непрекъснато нарастващ обем от данни, важността на възможността за достъп и анализ на тези данни в реално време не може да бъде надценена. Бизнес анализът в реално време включва използването на технологии, приложения и практики за достъп и анализ на бизнес данни, докато се произвеждат, предлагайки мигновени прозрения за незабавни действия. Той предоставя на бизнеса Прочетете повече…

Трансформиране на фирмената култура с Business Intelligence (BI)

Business Intelligence (BI) революционизират начина на работа и процесите на вземане на решения в организациите. Ползите от продукта обаче надхвърлят функциите за  анализ на данни и прогнози. BI има потенциала да трансформира културата на една организация чрез формиране и развиване на мислене, основано на данни, и стимулиране на сътрудничеството. Разберете как предприятията могат да  заздравят и развият  фирмената култура с BI. Насърчаване на мислене, основано на данни Едно от основните предимства на този инструмент е Прочетете повече…

BI като холистично решение за развитието на бизнеса

Business Intelligence (BI) се превръща в незаменим инструмент за фирми, търсещи задълбочен и всеобхватен анализ на своите операции,  взаимоотношения с клиентите и пазарни тенденции. Този инструмент всъщност не е само софтуерно приложение. BI е методология и философия за управление на бизнеса,  предназначена да трансформира начина, по който организациите вземат решения. Запознайте се с холистичния подход на този инструмент. Разберете и как може да революционизира вземането на решения в организациите. Управление на данни BI системите помагат Прочетете повече…

Рационализиране на процесите по контрол на качеството в производството чрез Power BI

В  индустрията осигуряването на стойностен продукт е от решаващо значение за постигането на успех. Процесите по контрол на качеството могат да бъдат сложни и трудни за управление.  Power BI  е решение, което може да помогне на производителите да оптимизират своите операции и качествения контрол. Благодарение на софтуерът  производителите събират и анализират информация от различни източници, включително техните ERP системи. Нека разгледаме някои конкретни примери за това как Power BI трансформира контрола на качеството: Наблюдение в Прочетете повече…

Увеличаване на стойността на BI чрез добри практики за визуализация на данни

Business Intelligence (BI) се превръща в основен инструмент за организации,  устремени към устойчиво развитие и растеж чрез вземане на решения, базирани на данни. Стойността на BI се изразява в предоставените анализи и прогнози. Един от най-ефективните начини за осмисляне на сложни данни и изкристализиране на практични насоки е чрез визуализацията на данни. Това е процес на представяне на данни под формата диаграми, графики и карти. Визуализирането на данни може да помогне на потребителите да разберат Прочетете повече…

Как BI помага за увеличаване на продажбите в ритейл сектора?

Компаниите за търговия на дребно са изправени пред много предизвикателства при днешния силно конкурентен пазар. Клиентите стават все по-взискателни,  а търговците  трябва да намерят начини да се откроят и да предложат изключително  пазарно изживяване.  Ключов начин за постигане на тези цели е  използването на Business Intelligence (BI). BI се отнася до събирането, анализирането и представянето на  данни по разбираем и компактен начин. BI технологиите и процесите позволяват на търговците на дребно да получат ценна информация Прочетете повече…

Предимствата на прогнозния анализ в търговията на дребно

Прогнозният анализ е бързоразвиваща се област, която трансформира сектора на търговията на дребно. Основава се  на алгоритми за машинно обучение с цел обработка на данни и изготвяне на прогнози за бъдещи събития. Анализът позволява на търговците на дребно да получат ценна информация за поведението на клиентите, тенденциите в продажбите и други фактори за формирането  на бизнес ефективността. Също така   им помага да вземат решения, съобразени със съответните данни. Тези обосновани избори стимулират растежа на продажбите Прочетете повече…