Свържете се с нас: +359 88 689 91 60​

Бизнес прогнозирането като катализатор на ефективността на данните

Типичните решения за бизнес прогнозиране позволяват на потребителите лесно да използват данни, специфични за техните цели и ежедневни задачи. Възможността за анализ както на минали, така и настоящи събития подава информация за текущото състояние. Също така е от  значение за запазване на конкурентоспособността на днешния пазар. Има някои типични ограничения,  срещани от много организации, когато разчитат само на тези инструменти при обработката на информацията. Ограничение 1:  Тенденции и модели  се формулират  при преглед на точните Прочетете повече…

BI

Взаимодействието между бизнес компетентността и анализа на данни

Каква е ползата от  данните ако не знаете как да  използвате това ново модерно явление? Според доклад на  Human Impact of Data Literacy само 32% от анкетираните ръководители  се считат в състояние да откриват и добавят  стойност от данните. Бизнес компетентността е способността на индивида да чете, разбира и работи с данни с цел  създаване на анализи. Това е решаващо умение в днешния свят, управляван от данни.  Само 24% от  лидерите смятат, че са грамотни Прочетете повече…

Business Intelligence (BI) и недвижимите имоти

Големите данни (Big Data) преобръщат бизнес моделите във всички индустрии, включително сектора на недвижимите имоти. Анализът на големи данни в недвижимите имоти промени динамиката на начина, по който бизнесът работи както вътре, така и извън бизнес средата. Според доклад на Raconteur се изчислява, че 463 екзабайта данни ще бъдат генерирани всеки ден в световен мащаб до 2025 година. Този нарастващ обем пазарни данни може да бъде отворена възможност за компаниите за недвижими имоти да предложат Прочетете повече…

Power BI и приложимостта му в производството

Power BI е облачна аналитична услуга, която предлага панорамен поглед върху вашия бизнес.  Така имате възможността да извлечете важната за вас информация от данните и да я визуализирате по-възможно най-удобния и нагледно привлекателен, ясен начин. Предлаганите  интерактивни визуализации  превръщат  бизнес анализа в  бърз и ефективен. Вашият достъп е до точните, подходящите  данни в точното време от всяко устройство.  Можете да споделяте създадените визуализации и да  работите заедно с екипа си. Ще разгледаме съществените ползи от Прочетете повече…

Бизнес прогнозиране и големи данни: как точно са свързани?

Последните тенденции показват, че персонализирането и ориентираният към клиента маркетинг са от съществено значение за успеха и растежа на бизнеса. Големите данни, също са от съществено значение за достигане до потребителите и задоволяване на техните нужди. И тук идва въпросът – как можем да използваме BI системите, за да оползотворим най-добре големи данни? Връзката е по-органична, отколкото предполагате. С помощта на BI система, големи данни, събрани чрез CRM и други източници можете да предвидите и Прочетете повече…

4 стъпки за създаване на успешна BI стратегия

Бизнесът се стреми към покоряване на върхове и към придобиване на  конкурентно предимство. Когато компаниите забелязват къде техните конкуренти изостават, предприемачите превръщат всички тези отворени врати във възможности. Бизнесите, които тепърва ще привлекат или наемат опитни професионалисти, трудно се открояват. Други се възползват максимално и това помага да се изпревари конкуренцията. Затова стратегията за бизнес прогнозиране е изключително важна. Какво е стратегия за бизнес прогнозиране? Стратегията за бизнес прогнозиране е цялостната рамка, която ви позволява Прочетете повече…

KPI

Практическо приложение на KPI

В предишната статия говорихме за това какво са KPI таблата и какви са основните ползи от тях. Разбрахме, че KPI таблата помагат на фирмите да поставят състоянието си в определен контекст, да се съсредоточат върху глобалната картина и да си осигурят гладко протичащи оперативни процеси. Нека разгледаме два примера за това: KPI – табло за управление Ръководството се нуждае от ясна картина на цялата организация и добра видимост за процесите и развитието (или темите), които Прочетете повече…

KPI табла

KPI табла и техните предимства и ползи

KPI таблото е визуално средство, което предоставя поглед върху данни от различни източници за ефективно проследяване на целеви резултати и оптимизация. С помощта на KPI бизнесът раглежда състоянието си от птичи поглед на оперативно или стратегическо ниво. Тези инструменти са създадени за проследяване, докладване и визуализиране на множество организационни цели и ежедневно изпълнявани задчи. Затова KPI таблата за проследяване на екипната изява се различават от инструмента за анализ на тримесечните цели, установен на срещите с Прочетете повече…

Прогнозиране на продажбите

Прогнозиране на продажбите

„Бъдещето принадлежи на онези, които се подготвят за него“, е казал Малкълм Екс. Тази фраза е валидна и днес, особено за ръководителите на търговските отдели, които искат да повишат продажбите. Прогнозирането на продажбите е процесът на предполагане на база на анализи за това колко приходи една компания, екип или човек ще генерира в рамките на определен период от време. Периодът може да бъде седмица, месец, тримесечие или дори година. Способността за прогнозиране на продажбите (точно) Прочетете повече…

ITC Consult става на 16 години

18 май е най-важната дата от живота на ITC Consult, защото нашата компания е основана на този ден преди 16 години. 18 май 2006 г. е началото на нашата история. Стъпка по стъпка, ден след ден ITC Consult се развива и се утвърждава като надежден партньор на много компании от различни бизнес сектори. Продължаваме да следваме мисията си да оптимизираме ефективността на информационните структури и да повишаваме възвращаемостта от инвестициите в информационни ресурси. Успехът ни Прочетете повече…