Свържете се с нас: +359 88 689 91 60​

Управлявайте проекти

Управлявайте проекти с диаграмата на Гант в Power BI (визуализация)

Диаграмата на Гант е хоризонтална диаграма, която илюстрира цялостните задачи на проекта и показва колко дълго ще се изпълнява задачата за завършване на проект. Дейностите в диаграмата на Гант са наредени хоризонтално – за всяка дейност е заделен един ред, а всяка вертикална линия представлява момент във времето. Управлението на проекти е основа за постигане на всякакви бизнес цели в рамките на дадените времеви ограничения. Това гарантира, че има правилен план за изпълнение на стратегическите Прочетете повече…

Анализ на клиенти

Анализ на клиенти с Power BI (визуализация)

Таблото за анализ на клиенти (Customer Analysis), направено с Power BI предлага ценен поглед върху продажбите на продукти и печалбата. Мениджърите и търговците могат да използват това табло, за да анализират растежа на бизнеса в различните региони. Те могат да оценяват разпределението на печалбата сред клиентите, да вземат ценни решения за увеличаване на приходите и да стимулират рентабилността. Таблото за анализ на клиенти предоставя подробности за общите продажби, общите печалби, продажбите от миналата година и Прочетете повече…

Какво е Data Storytelling?

Data Storytelling е концепцията за изграждане на завладяващ разказ, базиран на сложни данни и анализи, които помагат да се поддържа посланието, което е планирано да се предаде, така че  да повлияе и информира конкретна аудитория. Разказването на истории чрез данни  дава допълнителни предимства от по-задълбочени прозрения и подкрепящи доказателства чрез графики и диаграми. Ефективното разказване на данни може също: Да помогне на бизнеса да научи какви са желанията и нуждите на неговата аудитория. Да намали Прочетете повече…

Студенти от Пловдивския университет научиха за предимствата на ERP системите

Студентите от специалност „Финанси и счетоводство“ на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ имаха възможност да се запознаят със системите от клас ERP, както и други бизнес софтуерни решения, като по този начин успяха да се докоснат до реални бизнес практики и казуси. Лекцията беше водена от Стефан Николов – дългогодишен експерт в областта и собственик на софтуерната компания ITC Consult, а гостуването му в университета е по инициатива на проф. д-р Станимир Кабаиванов – декан на Прочетете повече…

Екипът на ITC Consult ще води специализиран курс по внедряване на ERP системи

Образователната организация ERP Academy стартира нов курс, част от специализираната магистърска програма „Бизнес софтуер и ERP платформи“, която реализира съвместно с Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ). По време на курса „Внедряване на системи за управление на бизнеса“, който ще бъде воден от експертите от софтуерната компания ITC Consult ще бъде разгледана общата идеология на системите от клас ERP, както и процесите по избор, различните етапи на внедряване по световен стандарт и определянето на Прочетете повече…

Защо моделирането на данни е важно?

Моделирането на данни е процесът на анализиране и дефиниране на различни данни, които дадена компания събира и произвежда, както и връзките между тях. Чрез моделиране на данните компаниите имат възможност да проследяват в детайли с каква информация разполагат, как да използват данните и как да подобрят тяхната защита и управление. Чрез моделиране на данни компаниите могат да: Създават структура за сътрудничество между ИТ и бизнес екипи. Разкриват възможности за подобряване на бизнес процесите чрез дефиниране Прочетете повече…

Значението на BI и неговото влияние върху качеството на вземане на решения

Преди години BI инструментите се използваха предимно от ИТ специалистите. Днес сме свидетели на много повече разработки и голямо развитие на този тип софтуери и инструменти, което позволява те да бъдат използвани от голям брой потребители в различни организации. BI инструментите помагат за извличане на важни факти от предимно неструктурирани данни и превръщането им в структурирана и съществена информация, която дава възможност на компаниите да взимат по-качествени решения, да подобрят производителността и оперативната ефективност. Този Прочетете повече…

Стефан Николов представи темата „Предизвикателството ERP“ пред студенти по бизнес софтуер

Стефан Николов – управляващ партньор на ITC Consult представи темата „Предизвикателството ERP“ пред студенти по бизнес софтуер. Това е поредната година, в която софтуерната компания подкрепя каузата на ERP Academy за качествено обучение на специалисти в областта и разпространение на ERP знанието. „Бизнес софтуер и ERP платформи“ е единствена и уникална за България магистърска програма, която е изцяло фокусирана върху бързо развиващия се сегмент на системите за управление на бизнеса. По време на следването си Прочетете повече…

Ползи от Business Intelligence за училища и университети

Секторът на образованието се развивава все по-динамично, а очакванията по отношение на управлението на училища и университети се увеличават драстично. От ръководителите на образователни институции често се очаква да направят повече неща с по-малко ресурси. Те трябва да подобряват базите си, да променят програми, да привличат ученици и студенти, да комуникират със заинтересовани групи като родители, министерства, правителство и други. От тях се изисква също предоставянето на стриктна отчетност, която отнема много време и изисква Прочетете повече…

Какви проблеми решава Business Intelligence?

Business Intelligence е софтуер, който извлича, анализира и преобразува данни в ценна информация, която помага на собствениците на бизнес да взимат по-добри бизнес решения и да решават проблеми. Нека като пример да разгледаме няколко бизнес проблема, които Business Intelligence решава: НИСКИ ПРОДАЖБИ Анализиране на минали продажби, за да се извлече ценна информация за цена на конверсия, честота на продажби, отзиви на клиенти, рекламации и други. Проследяване на търсенето, което ще позволи на търговците да коригират Прочетете повече…