Свържете се с нас: +359 88 689 91 60​

Стефан Николов

Стефан Николов: Бизнес консултантите са ключови кадри за развитието на ИТ бранша

Информационните технологии привличат все повече внимание като един от най-бързо развиващите се сектори в страната, популярен с добрите условия на труд и тенденцията за продължаващо развитие, които предлага. Постепенно ИТ секторът придобива все по-голямо значение, а развитието му в бъдеще може да се окаже ключово за доброто позициониране на страната в световната икономика. „Ситуацията, в която ни постави COVID–19 през последните месеци ни показа колко важни са информационните технологии. Днес те не са просто тенденция, Прочетете повече…

Как Power BI помага на търговците да увеличат продажбите?

При постоянно развиващ се пазар и голямото количество данни, доброто познаване на клиентите е нелека задача за екипите по продажби. Множество потоци от информация постъпват всеки ден, а търговците най-често свързват пропуснатите възможности именно с това, че не могат използват цялата налична информация. Тук на помощ идва инструментът Power BI, който позволява на търговците да събират, обединяват и визуализират всички данни на едно място. Незабавни отчети Фирмите постоянно търсят нови начини за увеличаване на производителността. Прочетете повече…

3 основни ползи от Business Intelligence

През изминалия век за всеки бизнес най-ценно беше това да се сдобие с информация. Днес безспорно най-ценното е умението тя да бъде управлявана, филтрирана и анализирана, за да се превърне в инструмент за ефективни решения, които водят до по-добри резултати и развитие на компаниите. Business Intelligence (BI) решенията могат да бъдат ценен помощник на бизнеса в това отношение, като основните им ползи могат да се сведат най-обобщено до следните точки: Съхраняват и интегрират информация от Прочетете повече…

Business Intelligence – стъпка напред към успешните решения

Power BI е иновативен BI инструмент, с който можете да видите важната за вас бизнес информация само с един поглед чрез интерактивни визуализации. Днес няма значение колко данни събирате, ако не можете да извлечете бизнес ползите от тях. Тук на помощ идва Power BI, който дава възможност за анализ на данни в реално време, превръщайки ги в знание и инструмент за продажби. С наличието на инструменти за анализ на данни в реално време, бихте могли Прочетете повече…

Внедряване на BI за търговците на дребно с възможност за безвъзмездна помощ

Оптимизацията на разходи е от ключово значение за търговците на дребно. Всеки бизнес се стреми към максимално добро и ефективно управление, както на процесите, така и на ресурсите си. За постигане на тази цел са необходими бързи и навременни управленски решения, основани на правилната информация и качествената й визуализация. ITC Consult предоставя услуги по внедряване на най-добрата според Gartner платформа за анализи и бизнес интелигентност MS Power BI.  Платформата повишава ползите от информацията, с която Прочетете повече…

Какво се крие зад успешната Business Intelligence стратегия?

Business Intelligence (BI) е съвкупността от процеси, технологии, умения и приложения, използвани за взимане на информирани бизнес решения. BI включва събиране на данни, обобщаване на данни, анализ и съдържателното им представяне, което улеснява взимането на правилните решения от страна на ръководството на компаниите. Business Intelligence (BI) е от жизненоважно значение за растежа на всеки бизнес, но получаването на ползи от него изисква повече от просто внедряване на технологията, която се използва. BI е нещо повече Прочетете повече…