Свържете се с нас: +359 88 689 91 60​

Секторът на финансовите услуги е изправен пред някои сериозни предизвикателства, свързани с увеличението на данните, нарастващата конкуренция и очакванията за бърза дигитализация от клиентите.

Business Intelligence (BI) се отнася до практиките и технологиите, използвани от организациите за събиране, обработка и представяне на стойност от съществуващата информация. Всичко това е свързано с преобразуване на данни и разбиране на ключова информация за по-добро вземане на бизнес решения с помощта на визуализации, отчитане, прогнозен анализ и други функции. Business Intelligence  помага да се отговори на въпроса „Защо“ въз основа на реална информация.

Намаляване на рисковете

Управлението на несигурността, свързана с всички видове заплахи, винаги е била основен приоритет за сектора на финансовите услуги. Управлението на рисковете, пред които е изправен специализираният характер на финансите, изисква интегриран подход, включващ технологии, вградени в ежедневните бизнес операции. Business Intelligence дава бърз достъп до реална информация, което позволява да има видимост на данните за репутацията на компанията, проблемите със сигурността, промените в регулаторните изисквания и спазването им, поведението на клиентите и много други.

Управление на ефективността

Финансите никога не са били лесно начинание, още повече днес, когато е от решаващо значение за доставчиците на финансови услуги да синхронизират организацията, за да изграждат устойчиви операции. Това не е индивидуална дейност и изисква цялостна организационна ефективност. Business Intelligence позволява постоянна комуникация на транзакционна информация между потребителите, както и унифицирано споделяне на данни и автоматизирано ръчно отчитане, всичко чрез ясни табла за управление с KPI (ключови показатели за ефективност) и корелации на показатели. Добре познато предимство на BI инструментите са възможностите за управление на производителността. Данните, които са налични в системата могат да идентифицират всяка точка от представянето на бизнеса на всяко ниво в един единствен резултат, включително оперативни процедури, производителност на екипите, модели на управление на клиенти, технологична ефективност и други.

Подобряване на финансовите продукти и услуги

С BFSI (банкови, финансови услуги и застраховки) услуги, генериращи огромни обеми данни, е от ключово значение да се осмислят данните бързо и целенасочено.

Business Intelligence дава достъп до реална информация, която помага да бъде видян къде всъщност е бизнесът, да бъдат идентифицирани променящи се стойности, заедно с възможностите за растеж и след това да бъдат наблюдавани финансовите и нефинансовите KPI спрямо тях. Доброто BI решение прави обработката на данни в реално време бързо и точно, като позволява да се анализира връзката между инвестициите и рентабилността в множество измерения на финансовата организация (продукти, клиенти, услуги, канали) за по-нататъшно стратегическо оценяване или оптимизиране на растежа. В резултат на това финансовите организации имат солидни доказателства за бъдещи стратегии за продукти, с които да излязат на пазара и по-добри цялостни финансови услуги.

По-добро разбиране на клиенти и бизнес партньори

Правилното прилагане на BI, съчетано с инструменти за анализ във финансите, може да се превърне във визуализиран план за стратегия за подобряване на клиентското изживяване. Въоръжени с правилно обработени данни, финансовите организации могат да подобрят целевите си продукти и услуги, да персонализират маркетинговите кампании и да стават все по-конкурентноспособни. Те могат също така да проследяват отделните потоци от приходи, за да видят кои продукти и услуги не отговарят на очакванията на клиента и кои са по-печеливши.

Категории: Uncategorized @bg