Свържете се с нас: +359 88 689 91 60​

Диаграмата на Гант е хоризонтална диаграма, която илюстрира цялостните задачи на проекта и показва колко дълго ще се изпълнява задачата за завършване на проект. Дейностите в диаграмата на Гант са наредени хоризонтално – за всяка дейност е заделен един ред, а всяка вертикална линия представлява момент във времето.

Управлението на проекти е основа за постигане на всякакви бизнес цели в рамките на дадените времеви ограничения. Това гарантира, че има правилен план за изпълнение на стратегическите цели.

В Power BI, тъй като визуалните елементи взаимодействат помежду си, можете да разгледате разпределението на ресурсите и изпълнението на задачите в различна перспектива и да видите прогнозни резултати.

Диаграмите на Гант са незаменима част от качественото управление на проекти. Те са изключително полезни, защото визуално показват по много ефективен начин с един поглед цялостната времева линия на проекта, текущото състояние и напредък (или липса на такъв), заедно със задачите и техните ключови детайли.

Вижте как можете да създадете диаграма на Гант във видеото:

Независимо по какъв начин събирате информация и къде се намира тя, ние ще я направим видима на едно място, достъпна навсякъде, по всяко време и на всяко устройство.

С нашия богат опит в изготвянето на цялостни концепции за анализ и визуализация на данните, ще ви помогнем да взимате решения, базирани на събраната от вас информация.

Свържете се с екипа ни, за да получите индивидуална консултация.

Категории: Uncategorized @bg