Свържете се с нас: +359 88 689 91 60​

ITC Consult е сред най-новите членове на Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ). Тя е най-голямата, най-представителна и влиятелна браншова организация в сферата на информационните и комуникационни технологии в България.

Асоциацията обхваща фирми от всички сектори на информационните и комуникационните технологии – хардуер, софтуер, системна интеграция, мрежи, телекомуникации, доставчици на Интернет услуги и др. Една голяма част от тях предлагат собствени решения, продукти и услуги и успешно работят на чуждестранните пазари. В асоциацията членуват и представителствата на повечето водещи световни производители в България. Фирмите, членуващи в БАИТ, по данни от преди икономическата криза, формират над 69% от пазара на информационни технологии в България.

„Радваме се, че вече сме част от Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ) и ще имаме възможност да обменяме опит, да създаваме партньорства и да помагаме в разрешаването на различни казуси. ИТ браншът е обединен и мисля, че именно на това се дължи доброто му развитие“, споделя Стефан Николов – управляващ партньор на ITC Consult.

Мисията на БАИТ е да защитава общите интереси на своите членове, като активно работи за изграждането на информационното общество в държавата, за развитието на българската ИКТ индустрия и на ИКТ пазара като цяло.

БАИТ се стреми да развива активни контакти със сродни организации от региона и ЕС. Единствен член е от страна на България в Европейската асоциация за информационни технологии – DIGITAL EUROPE (бивша EICTA). Асоциацията е била партньор в проекта на Европейския съюз по програма за насърчаване на бизнеса (BSP), участвала е в проекта „Инициатива информационно общество за Югоизточна Европа” (ISIS) и други.