Свържете се с нас: +359 88 689 91 60​

Компаниите за търговия на дребно са изправени пред много предизвикателства при днешния силно конкурентен пазар. Клиентите стават все по-взискателни,  а търговците  трябва да намерят начини да се откроят и да предложат изключително  пазарно изживяване.  Ключов начин за постигане на тези цели е  използването на Business Intelligence (BI).

BI се отнася до събирането, анализирането и представянето на  данни по разбираем и компактен начин. BI технологиите и процесите позволяват на търговците на дребно да получат ценна информация за поведението на клиентите, тенденциите в продажбите и други фактори, оказващи влияние върху ефективността. С тези данни  мениджърите могат да вземат информирани решения. По този начин стимулират растежа на продажбите и подобряват удовлетворението на клиентите.

Един от най-популярните BI инструменти е Microsoft PowerBI.  С PowerBI търговците на дребно могат да създават интерактивни табла, отчети и визуализации. Тези обработени данни им помагат да осмислят голям обем от информация и да вземат бързи и своевременни решения.

Един от начините  за приложение на PowerBI с цел растеж на продажбите е проследяването и анализирането на поведението на клиентите. Като осмислят потребителските действия, търговците на дребно могат да направят промени в своите продукти, промоции и услуги. Всичко това  увеличава продажбите и удовлетворението на клиентите.

Например, търговец на дребно може да използва PowerBI, за да проследи моделите на закупуване на клиентите. Това  включва  избраните продукти, времевия пояс на  пазаруване и  използвани методи за плащане. Тази информация може да се използва за определяне на най-популярните продукти, най-доброто време за предлагане на промоции и  предпочитани методи на плащане. С тази информация търговецът на дребно може да направи промени в своите промоции и реклами в магазина, за да стимулира продажбите и да подобри удовлетворението на клиентите.

Друго измерение на  PowerBI е  проследяването на нивата на запасите. Чрез анализиране на данните за инвентара търговците на дребно могат да гарантират, че винаги имат правилните продукти на склад.  Така намалява вероятността от изчерпване, а  удовлетворението  на клиентите се стимулира.

Търговецът на дребно може да използва PowerBI, за да проследява нивата на запасите в множество магазини. Също така да идентифицира тенденциите и моделите в продажбите на продукти и да оптимизира  процесите на поръчка и зареждане. По този начин  могат  да  се намалят излишните запаси в склада и да  се подобри крайната себестойност на продукта. Освен това така търговците  гарантират, че клиентите винаги могат да намерят  търсените продукти. Това от своя страна ще доведе до доволни клиенти и трайни взаимоотношения с тях.

Ползите от използването на PowerBIв търговията на дребно се простират отвъд прираста на продажбите и удовлетворението на клиентите. PowerBI може да се използва и за рационализиране на операциите и подобряване на ефективността. Търговците на дребно могат да използват PowerBI, за да проследяват продуктивността на своите служители и  успеваемостта на магазините. Също и да идентифицират области за подобрение и да вземат  информирани решения относно персонала и обучението. Това може да доведе до подобрено представяне на служителите и повишена ефективност.  В крайна сметка ще се отрази на крайния бизнес резултат.

Business Intelligence оказва значително влияние върху растежа на продажбите на дребно и удовлетворението на клиентите. С точните BI инструменти търговците на дребно могат да получат ценна информация за своите бизнес процеси, да вземат информирани решения и да стимулират растежа на продажбите. Microsoft PowerBIе отличен пример за такъв BI инструмент. Продуктът  може да помогне на търговците на дребно да постигнат тези цели,  като предоставя информация в реално време. Помага  и  за вземане на решения, основани на данни. Избралите инвестицията в BI ще бъдат по-добре позиционирани с реален шанс да успеят на днешния силно конкурентен пазар и да предложат отлично  клиентско преживяване.

Категории: Uncategorized @bg