Свържете се с нас: +359 88 689 91 60​

Business Intelligence позволява на ръководителите, финансовите директори, мениджърите и екипите по продажби да имат незабавен достъп до важна информация, за да вземат бързи и обосновани решения, чрез които да постигат по-добри резултати. Той дава достъп до данните за основните бизнес процеси, тенденциите, поведението на клиентите, производителността, инвентара, подробен финансов анализ и други.

По-добри решения за продажби

Business Intelligence дава възможност на компаниите да открият тенденции в продажбите въз основа на предпочитанията на своите клиенти, реакциите на промоции, опит за пазаруване онлайн, навици за покупка и модели, които влияят върху решенията за закупуване на стоки и услуги. Използването на знанието за навиците за купуване позволява на компанията да избере най-добрия начин на действие, за да задържи ценни клиенти и да се възползва от пропуснатите възможности за продажба.

Мениджърите по продажби имат възможност да идентифицират най-добрия тип клиенти, да получат информация къде да ги открият и да определят най-ефективните стратегии за придобиване и преобразуване.  Наличието на ясна представа за тенденциите в продажбите също позволява сътрудничество с маркетинга и вземането на ефективни управленски решения.

По-добра маркетингова стратегия

Чрез наблюдение на тенденциите за определяне на предпочитанията на клиентите, една компания може бързо да вземе стратегически маркетингови решения, за да се възползва най-добре от своите възможностите за продажба на продукти или услуги. Business Intelligence може да идентифицира прогнозна възвращаемост и да анализира резултатите от кампанията. Това дава възможност на компанията да взема решения, които ще прецизират маркетинговите стратегии, ще намалят разходите и ще доведат до по-добра възвръщаемост на инвестициите.

По-добри бизнес решения

Анализът на данни позволява на ръководителите да вземат решения въз основа на факти. Те могат да бъдат използвани за насочване на избора относно бъдещия растеж на компанията чрез оценка на дългосрочния поглед върху пазара и конкуренцията. Анализът на данни може да помогне на изпълнителните директори да решат как да рационализират процесите чрез използване на визуализации, идентифициране на производителността във всяка област на компанията, включително управление на служителите. Чрез идентифициране на полезни данни, мениджърът може да определи най-ефективните стратегии за подобряване на производителността на служителите, рационализиране на процеса на набиране на служителите или намаляване на текучеството им.

По-добри решения за инвентаризация

Използването на анализ на данни за идентифициране на проблемни области и възможности позволява на компанията да взема решения, чрез които ще усъвършенстват  управлението на инвентара. Например, решението за намаляване на излишните запаси намалява и разходите за поддържането им.

По-добри финансови решения

Анализът на данни предлага актуален изглед на финансовата картина на компанията. Чрез изследване на приходи и разходи от настоящи и минали периоди, бизнесът може да взема решения и да планира бъдещото си развитие. Например, даден бизнес може да реши да премахне специален артикул от едно място и да увеличи промоцията си на друго. Персонализирането на таблото за управление на Business Intelligence решенията позволява на ръководителите да проследяват ключови показатели за ефективност (KPI), за да се даде възможност за ефективен финансов надзор и управление.

Microsoft Power BI е бизнес аналитично решение, което свързва голяма база от данни и осигурява важни за бизнеса интерактивни справки. Чрез платформата компаниите получават визуализации и доклади бързо и лесно, като имат възможността да ги споделят с хора от  организацията, в интернет и чрез мобилни устройства. Power BI се свързва с хиляди източници на данни, без значение дали са обикновен Microsoft Excel, набор от хибридни източници на данни на облака или на локални устройства.

Категории: Uncategorized @bg