Свържете се с нас: +359 88 689 91 60​

Business Intelligence е софтуер, който извлича, анализира и преобразува данни в ценна информация, която помага на собствениците на бизнес да взимат по-добри бизнес решения и да решават проблеми.

Нека като пример да разгледаме няколко бизнес проблема, които Business Intelligence решава:


НИСКИ ПРОДАЖБИ

Анализиране на минали продажби, за да се извлече ценна информация за цена на конверсия, честота на продажби, отзиви на клиенти, рекламации и други.

Проследяване на търсенето, което ще позволи на търговците да коригират ценовите нива, за да увеличат маржовете на печалба и да стимулират продажбите.

Настройване на показатели на ефективност, включително среден размер на сделката, процент на реализация, съотношение цена-продажба, стойност на бизнеса.

Използване на показатели за сегментиране на клиенти и продукти с цел оптимизация на стратегиите за високи потенциални перспективи и най-ефективни оферти.

Подобряване на нивата на запасите, като се наблюдават различни показатели –  съотношение инвентар към покупка, бавно движещи се запаси и други.

 

НЕПРОПОРЦИОНАЛНИ МАРКЕТИНГОВИ РАЗХОДИ

Маркетинговия екип е натрупал много данни за поведението на клиентите. Те обаче не могат да ги сегментират, за да постигнат повече продажби. Маркетинговите събития, поръчките и данните за фактуриране са разпръснати в няколко електронни таблици и източници на данни, което затруднява анализа им. Маркетинговият бюджет е завишен и не генерира очаквана възвръщаемост.

Интегриране на всички налични източници на данни в една BI система с цел рационализация и автоматизация на анализа, сегментирането и прогнозите.

Изчисляване на маркетингови показатели, като например стойността на клиента и очаквания процент на отговор за фина настройка на маркетинговите кампании и оценка на тяхната ефективност.

Идентифициране на промоции, които не генерират положителен отговор, за да бъдат реорганизирани и да бъде коригирано съобщението или целевата аудитория.

Приоритет на клиенти с висока стойност и с висок очакван процент на отговор с цел популяризиране на предложения, ориентирани към задържане на клиентите и намаляване на тяхното отпадане.

Анализ на възвръщаемостта на инвестициите на всички маркетингови кампании, за да бъдат определени най-печелившите сегменти, местоположения или времеви интервали за промоции и да бъдат настроени на оптималната честота.

 

БАВНИ И НЕЕФЕКТИВНИ ПРОЦЕСИ

Компанията събира клиентски и вътрешни данни за по-нататъшна обработка, но те се разпространяват в няколко бази данни. В резултат на това мениджърите трябва да съставят отчети ръчно, губейки ценно време, което би било по-добре да бъде изразходвано в изпълнение на стратегически задачи. Собствениците взимат решения въз основа на остаряла информация, която води до недоволни клиенти и лоша възвръщаемост.

Съхраняване на клиентски и вътрешни данни в едно решение, дори ако наборите от данни разчитат на различни, постоянно променящи се формати и типове носители.

Автоматизация на анализа на данните и отчитането, за да бъдат отчетите по-рационализирани и лесни за разбиране от клиенти, партньори и служители.

Персонализиране на таблата за управление, за да бъдат настроени фино изходните данни и да се подобри вземането на решения.

Откриване на нововъзникващи действия в поведението на клиентите, като по този начин компанията има възможност да се възползва от тенденциите в продажбите и да открие нови начини за увеличаване на приходите.

Ускоряване на оперативните процеси с цел осигуряване на по-ефективно използване на времето на служителите и предоставяне на по-бързи резултати на клиентите.

Категории: Uncategorized @bg