Свържете се с нас: +359 88 689 91 60​

Мисията на фирмата ни е фокусирана върху оптимизиране на ефективността на информационните структури и повишаване на възвращаемостта от инвестициите в информационни ресурси. Компанията ни се стреми да предлага на българския пазар продукти и услуги, чрез които да помогнем на бизнеса, като оптимизираме ресурсите за създаване, съхранение и анализ на информация и улесним бизнес процесите.

Не би било възможно да скрием радостта си, когато получаваме потвърждение за това, че следваме мисията си! Благодарни сме за това, че в лицето на хората, с които работим имаме не само клиенти, но и партньори.

Като за силен, вдъхновяващ и мотивиращ старт на новата 2021 година, споделяме с Вас отзива на Мария Савова – ERP мениджър в „М Холдинг“ за съвместната ни работа:

“Успешен проект, доверен партньор – така бих описала работата с Ай Ти Си Консулт по внедряването на business intelligence инструмента Power BI във фирмите от групата на М Холдинг АД.

За мен успехът на един проект се измерва в:

–  спазване на поставените срокове, пълно и качествено изпълнение на заданието и добавена стойност на завършения продукт;

– живота на проекта след фазата на разработка и внедряване, способността да се адаптира към промените в изискванията на бизнеса и трансформациите на процесите, както и възможността да ангажира и удовлетвори потребителите.

Почти две години след завършване на имплементацията на Power BI, извършена в срок – за по-малко от 2 месеца, равносметката е:

– все повече потребители се възползват от информацията в разработените dashboard -и и справки;

– имаме свободата и знанията сами да адаптираме визуализациите и данните в тях;

– продължаваме успешно да използваме в оперативната дейност различни софтуерни системи, без да се притесняваме от загуба или разминаване на данните в тях.

– при нужда можем да получим професионална консултация от специалистите от Ай Ти Си Консулт;

– „апетитът“ на потребителите за бизнес мъдрост е изострен и Power BI навлиза като незаменим инструмент за анализ във всички сфери на дейност на холдинга както в България, така и в САЩ.

Доверието в партньора е предпоставка за постигането на съвместния успех. При проекти, които са ключови за правилния анализ на дейността и навременното и правилно взимане на управленски решения, най-важното е да можеш да се довериш напълно на фирмата изпълнител – за съвет, за споделяне на всички специфични нужди – като данни и визуализация (визуаризацията е особено важна за безпроблемното приемане на новите инструменти за работа от потребителите), за бюджетните ограничения и правилното приоритизиране на желанията, които винаги са многопосочни и често пъти не съвсем конкретно дефинирани. С професионализъм и търпение екипът на Ай Ти Си Консулт разработи за нас инструмент, в който вложи знания, полезност и стремеж към съвършенство и в същото време ни научи не само как да го използваме, но и как да го надграждаме самостоятелно.

Ако сте стигнали до момента, в който искате бързо и лесно да знаете какво се случва във вашия бизнес, ви пожелавам „силата (Power BI) да бъде с вас“ и да се доверите на професионалисти като Ай Ти Си Консулт, които ще ви научат как да я използвате!

Мария Савова – ERP мениджър в „М Холдинг“