Свържете се с нас: +359 88 689 91 60​

Откриване на важните данни

Събира данни от всички вертикали на компанията. Той идентифицира моделите и тенденциите с цел изготвяне на полезни статистически данни. Power BI дава и възможността лесно да споделяте тази филтрирана информация между отделите на компанията.

Намаляване на рисковете

Business Intelligence дава възможност да се провери съотношението между производителност и успех в компаниите. Това помага за справяне с бизнес предизвикателствата още преди те да се появят.

Подобряване на производителността

Централизирането на фирмените данни помага да се повиши производителността на служителите. Power BI дава възможност на служителите да имат достъп до информация от всяко място, по всяко време, използвайки всяко устройство.

Бизнес растеж

BI инструментите предоставят постоянни актуализации в реално време за световните тенденции на пазара. Това позволява на компаниите да вземат информирани решения и да развиват бизнеса си.

Категории: Uncategorized @bg