Свържете се с нас: +359 88 689 91 60​

Power BI е облачна аналитична услуга, която предлага панорамен поглед върху вашия бизнес.  Така имате възможността да извлечете важната за вас информация от данните и да я визуализирате по-възможно най-удобния и нагледно привлекателен, ясен начин. Предлаганите  интерактивни визуализации  превръщат  бизнес анализа в  бърз и ефективен. Вашият достъп е до точните, подходящите  данни в точното време от всяко устройство.  Можете да споделяте създадените визуализации и да  работите заедно с екипа си. Ще разгледаме съществените ползи от приложението на продукта в производствения сектор.

Индустрията като цяло  преживява дигитална трансформация. Много производители все още  не разчитат  на най-новите технологични решения.  Това води до  анализ ,,postfactum’’ и то с вече остаряла информация.

Проучване на Reuters Events обяснява, че  има спешна нужда да се премине отвъд текущите  системи и да се постигне видимост от край до край на цялата снабдителната верига. Поради динамичната бизнес среда, производителите трябва да използват най-новите  технологии, за да останат конкурентоспособни на пазара.

По същество производството се разглежда като съвкупност от процеси,  управлявани от данни. Следователно  начинът  на мислене  изисква инструменти за придобиване на подобрена представа за управлението на разходите, операциите и рентабилността.

Със софтуера за бизнес прогнозиране същите тези компании могат да натрупват и оценяват данни. Също така да станат  достъпни мигновено работещите действия и те да бъдат предприети веднага. Точно в  производството BI е необходим за ефективно и рентабилно координиране на суровините и вътрешните ресурси, за изпълняване на изискванията на клиентите по отношение на  качеството и доставката.

Ползи от  Power BI  в производството

Продуктът  помага  на производителите да получат информация и данни, вероятно някога изолирани  от цялата фирма, и да ги обработят от  един удобен източник.  Отделите имат достъп до  нужната информация за вземане на  решения в  тяхната област. В същото време  ръководството може  да провери  и  да гарантира максимална производителност.

 Управителите  могат да обърнат голямо внимание на поддръжката на оборудването и обучението на персонала. Те  често не успяват да проявят  същото старание   за бизнес прогнозирането. Тази липса на    внимание и интерпретация на данни може да доведе до производствени забавяния и излишни разходи. Правилната информация (в точното време) обаче може да доведе до  цялостна видимост на снабдителната верига.

Оперативна ефективност

Проследяването на ефективността на  машините  и отделите помага на мениджърите да намалят и поправят грешките по време на производствения цикъл. Изпращането и получаването изисква  наличието на суровини за оптимална ефективност.  Също и  увеличаване на капацитета за  изпълнение на  поръчка точно навреме.

Управление на производителността

Чрез BI се проследява и  престоя  на служител или  машина с цел въвеждане на промени. Бизнес прогнозирането може да се използва за предвиждане и избягване на потенциални производствени затруднения и за осигуряване на постоянна производителност.

Контрол на инвентара

Стоките и материалите на склад могат да източват  бюджета. Чрез BI  гарантирате, че  суровините  отговарят на производствените изисквания и имате достатъчно наличен инвентар спрямо нуждите на клиентите.

Проследяване на производствения цикъл

Той трябва да бъде възможно най-кратък за поддържане на рентабилността и производството на качествен продукт.

Гарантиране на качеството

Важно е да се знае,  колко компоненти се произвеждат според стандартите и колко от тях се бракуват. Намаляването на разходите  от дефектни продукти може косвено да помогне за общата рентабилност.

Мониторинг и ефективност на оборудването

То трябва да работи максимално ефективно с минимален престой за адекватна експлоатация и производителност. Това ви позволява да проследявате показатели и да наблюдавате и подобрявате цялостната ефективност на оборудването.

За да получите индивидуална консултация за това как BI системите могат да бъдат полезни за вашия бизнес, свържете се с екипа на ITC Consult.

Категории: Uncategorized @bg