Свържете се с нас: +359 88 689 91 60​

При постоянно развиващ се пазар и голямото количество данни, доброто познаване на клиентите е нелека задача за екипите по продажби. Множество потоци от информация постъпват всеки ден, а търговците най-често свързват пропуснатите възможности именно с това, че не могат използват цялата налична информация.

Тук на помощ идва инструментът Power BI, който позволява на търговците да събират, обединяват и визуализират всички данни на едно място.

Незабавни отчети

Фирмите постоянно търсят нови начини за увеличаване на производителността. За екипа по продажби това може да означава премахване на трудните и отнемащи време ръчно изготвяни отчети и заместването им с технологичен партньор, който може да сортира данните от множество източници и да дава информация за моментното състояние, което дава възможност за предприемане на действия, които да доведат до възможно най-добрите резултати. Отчетите за тенденциите в продажбите могат да бъдат изготвени за часове, минути, а понякога дори за секунди – вместо за дни, което дава много време за преглед и разработване на добре обмислени стратегии.

Споделяне на данни между различните отдели

За да може отделът по продажби да постигне успех, другите отдели на фирмата също трябва да имат успех в анализите. Тъй като Power BI поддържа почти 60 приложения, различните отдели могат да импортират данните, които са събрали, за да ги споделят помежду си и да извличат информация, която е от ключово значение за увеличаване на продажбите.

Управление на квотата

При този постоянно променящ се пазар, определянето на реалистични квоти се оказва трудно, особено когато успехът на продажбите зависи от променливи като регион, месец и клиентски сегмент. Power BI се справя с трудностите, като събира на едно място предишните и текущите данни, за да може екипът да си поставя постижими цели в бъдеще.

Категории: Uncategorized @bg