Свържете се с нас: +359 88 689 91 60​

Стефан Николов

Информационните технологии привличат все повече внимание като един от най-бързо развиващите се сектори в страната, популярен с добрите условия на труд и тенденцията за продължаващо развитие, които предлага. Постепенно ИТ секторът придобива все по-голямо значение, а развитието му в бъдеще може да се окаже ключово за доброто позициониране на страната в световната икономика.

„Ситуацията, в която ни постави COVID19 през последните месеци ни показа колко важни са информационните технологии. Днес те не са просто тенденция, а необходимост. В България процесът по дигитализация на бизнеса е бавен, тъй като нуждата не беше осъзната от собствениците на компаниите до момента. На пазара има качествени софтуерни решения, но не трябва да забравяме, че е необходимо да има достатъчно професионалисти, които да могат да работят с тях, за да постига бизнесът по-голяма ефективност“, коментира Стефан Николов от ITC Consult.

И през тази година Стефан Николов – управляващ съдружник на ITC Consult, беше част от лекторския състав на образователната организация ERP Academy, където обучава студенти в единствената по рода си в България магистратура по бизнес софтуер и решения от клас ERP. Участието на ITC Consult в специализираните обучения е част от политиката на компанията за сътрудничество с образователните институции и подкрепата на млади таланти.

От години в световен мащаб фокусът е върху програмистите, но всъщност встрани остана цял един сектор – този на бизнес анализаторите и хората с икономически познания, които внедряват и поддържат тези системи.

„В процеса на обучение се създават умения за анализиране и изграждане на бизнес процеси и модели, за оценка на адекватността им и за прилагане на съвременни информационни технологии при решаване на различни казуси за индустриални, технически и икономически процеси. Стараем се да предадем най-важното от дългогодишния ни опит и по този начин да допринесем за изграждането на професионалисти, които да имат гъвкаво мислене, да са адаптивни и да отговарят на съвременните изисквания на бизнес средата“, коментира още Стефан Николов.

Все повече компании внедряват различни класове бизнес софтуер и в резултат браншът усеща нарастващ недостиг на кадри, които да се ангажират с продажбата на такива решения, управлението на проектите, интеграцията с наличните системи при клиентите, както и бъдещото им развитие и поддръжка.