Свържете се с нас: +359 88 689 91 60​

На 24 септември ще се проведе Международна научно-практическа кръгла маса на тема „Дигитална трансформация на бизнеса”, организирана от Стопнаска академия „Д. А. Ценов“ по повод 55-тата годишнина от създаването на катедра „Бизнес информатика“.

Основната цел на кръглата маса е да се обсъдят въпроси, свързани със световните тенденции в развитието на информационните и интернет технологиите, които водят до така наречената дигитална трансформация на бизнеса. Форумът ще даде поле за изява на учени от цял свят и ще се осигури обмен и генериране на нови идеи в областта на дигитализацията, цифровата икономика, информационните и интернет технологии, електронния бизнес, електронното обучение и други.

Стефан Николов – управляващ партньор на софтуерната компания ITC Consult ще вземе участие по теми в областта на бизнес софтуера от клас ERP, CRM и BI, както и важността на развитието на образованието в този сектор. В кръглата маса ще се включат още проф. д-р Марияна Божинова, проф. д.н. Борислав Борисов, доц. д-р Наталия Футекова, проф. д-р Маргарита Богданова, проф. д-р Красимир Шишманов, проф. д-р Камелия Стефанова, проф. д-р Юлиан Василев, проф. д.н. Сегей Охрименко, проф. д-р Даринуш Новак, доц. д-р Наталя Алтухова, доц. д-л Елена Баженова, доц. д-р Йоана Панагорец и доц. д-р Марина Карпитцкая.

Партньори на Международна научно-практическа кръгла маса на тема „Дигитална трансформация на бизнеса” са Финансов университет при правителството на Руската федерация, Висша школа по икономика, Южен федерален университет, Молдовска икономическа академия, Университет „Валахия“, Познански университет по икономика и бизнес, Гродненски държавен университет „Янки Купала“, Гомелски държавен университет „Ф. Скорпины“, Черкански национален университет „Богдан Ймельницки“, УНСС, Икономически университет – Варна, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ и софтуерната компания ERP.BG.

Участието в кръглата маса е онлайн, посредством презентация. При желание на участниците да публикуват своите разработки, могат да ги представят на конференцията, посветена на 85-ата годишнина от създаването на Стопанска академия „Д. А. Ценов“, гр. Свищов.

Категории: Uncategorized @bg