Свържете се с нас: +359 88 689 91 60​

ITC Consult стана член на БАИТ

ITC Consult е сред най-новите членове на Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ). Тя е най-голямата, най-представителна и влиятелна браншова организация в сферата на информационните и комуникационни технологии в България. Асоциацията обхваща фирми от всички сектори на информационните и комуникационните технологии – хардуер, софтуер, системна интеграция, мрежи, телекомуникации, доставчици на Прочетете повече…

Стефан Николов

Стефан Николов: Бизнес консултантите са ключови кадри за развитието на ИТ бранша

Информационните технологии привличат все повече внимание като един от най-бързо развиващите се сектори в страната, популярен с добрите условия на труд и тенденцията за продължаващо развитие, които предлага. Постепенно ИТ секторът придобива все по-голямо значение, а развитието му в бъдеще може да се окаже ключово за доброто позициониране на страната Прочетете повече…

Какво се крие зад успешната Business Intelligence стратегия?

Business Intelligence (BI) е съвкупността от процеси, технологии, умения и приложения, използвани за взимане на информирани бизнес решения. BI включва събиране на данни, обобщаване на данни, анализ и съдържателното им представяне, което улеснява взимането на правилните решения от страна на ръководството на компаниите. Business Intelligence (BI) е от жизненоважно значение Прочетете повече…