Свържете се с нас: +359 88 689 91 60​

Business Intelligence (BI) революционизират начина на работа и процесите на вземане на решения в организациите. Ползите от продукта обаче надхвърлят функциите за  анализ на данни и прогнози. BI има потенциала да трансформира културата на една организация чрез формиране и развиване на мислене, основано на данни, и стимулиране на сътрудничеството.

Разберете как предприятията могат да  заздравят и развият  фирмената култура с BI.

Насърчаване на мислене, основано на данни

Едно от основните предимства на този инструмент е предоставената  възможност за  вземане   на информирани  решения. Това означава, че действията се основават на данни и прогнози в реално време, а не на интуиция или инстинкти. Чрез насърчаване на обработката на информацията организациите могат да станат по-ефективни и действени при вземането на решения. BI може да помогне на служителите да разберат значението  на данните при прилагането на мерки и стратегии. Също  и да ги насърчи да използват тази информация, за да управляват работните процеси.

Заздравяване на сътрудничеството

BI системите могат подпомогнат доброто взаимодействие в организацията. Програмният продукт предоставя централизирана платформа за споделяне на данни и прогнози. По този начин служителите могат да работят  съвместно  и наистина ефективно. BI може да помогне за укрепване на слабите връзки между отделите и да насърчи многофункционално сътрудничество. То от своя страна  води до по-добро вземане на решения.  Служителите могат да използват общодостъпната информация в организацията, за да  разрешават  сложни проблеми.

Премахване на пропуските в  информацията

Програмният продукт е в състояние да трансформира организационната култура  чрез преодоляване на пропуските в информацията. В много организации данните са изолирани в различни системи или отдели.  Това затруднява достъпа на служителите до информацията, от която се нуждаят. BI системите могат да интегрират данни от множество източници в една платформа. Това улеснява достъпа на служителите до търсените данни. Тази засилена прозрачност може да доведе до по-информирано вземане на решения и по-сплотена работна среда.

Създаване на култура на непрекъснато усъвършенстване

Когато разполагат с  данни в реално време за ключови показатели за ефективност (KPI), служителите могат да идентифицират области за подобрение и да прилагат целеви мерки за осъществяването им. Тази мисловна нагласа, устремът към непрекъснато развитие, води до постоянни подобрения в оперативната ефективност.

BI системите имат потенциала да трансформират културата на една организация чрез насърчаване на мислене, базирано на данни, укрепване на сътрудничеството, отстраняване на пропуските в информацията и създаване на трудов модел на непрекъснато усъвършенстване. Чрез осмислянето на холистичния подход на BI организациите могат да отключат пълния потенциал на своите данни и да стимулират значими положителни промени в развитието си.

Категории: Uncategorized @bg