Свържете се с нас: +359 88 689 91 60​

Бизнес прогнозирането (BI) може да осигури значителни предимства за бизнесите, които предлагат персонализирано производство на продукти (Configer To Order – CTO). Бизнесът от този тип обикновено предлага продукти или услуги с възможност за избор на индивидуални характеристики и функции с цел да  отговорят на специфичните нужди на техните клиенти.  BI софтуерът  може да им помогне по-добре да разберат и предвидят тези потребности и изисквания, както и значително да ускорят процесите по сглобяване и производство.

Едно от ключовите предимства на BI е способността да се идентифицират и премахнат пропуските в производствения процес. Продуктът осъществява анализиране на данни в реално време от клиентски поръчки и производствен капацитет. Компаниите могат да идентифицират области от производствения процес, причиняващи забавяния. С тази информация те могат да предприемат стъпки за справяне с тези пробойни и да рационализират операциите си.  Това води до по-кратко време за производство.

Например, бизнес, произвеждащ автомобилни части по поръчка е внедрил PowerBI за проследяване и анализиране на клиентските изисквания и търсения.  След   анализа на  данни от  минали поръчки  става ясно, че някои видове части отнемат повече време за производство от други. С тази информация те могат да предприемат стъпки за рационализиране на производството на тези части чрез инвестиране в ново оборудване или оптимизиране на производствените процеси. Това води до по-кратко време за производство и подобрена ефективност.

Освен това BI може да помогне на мениджърите по-добре да разберат и предвидят търсенето на клиентите. Чрез анализиране на данни за минали клиентски поръчки, фирмите идентифицират тенденциите и моделите в клиентското търсене и  могат да коригират производството си спрямо тази информация. Това може да им помогне да избегнат прекомерно или недостатъчно производство. Така се гарантира, че разполагат с точното количество инвентар, за да отговорят на нуждите на клиентите.

Да вземем за пример моден бизнес  с облекло по поръчка, който  е внедрил BI за проследяване и анализиране на клиентските нужди. Като анализират данните за търсените продукти, мениджърите разбират, че определени видове облекла са по-популярни през определени сезони. С тази информация те могат да коригират производствения си график, за да дадат приоритет на производството точно на тези популярни артикули през подходящите сезони. По този начин гарантират, че разполагат с достатъчно запаси, за да отговорят на търсенето на клиентите без излишни стоки. Това също  води до по-експедитивно  производство и подобрена ефективност.

BI може да осигури многобройни ползи за бизнеса в сферата на персонализираното производство (CTO) като подобрена ефективност, по-добро вземане на решения и по-задълбочено опознаване на потребностите на клиентите.

Екипът на ITC Consult може да бъде полезен на компаниите, които предлагат персонализирано производство и да окаже съдействие за цялостно оптимизиране на информационната среда, премахване на слабости в протичане на бизнес процесите и подобряване на резултатите от управлението на информационните потоци. Свържете се с нас за индивидуална консултация, в която ще разгледаме подробно спецификите на вашите процеси и ще дадем предложения за решаване на ключови проблеми, които влияят върху продуктивността на бизнеса ви.

Категории: Uncategorized @bg