Свържете се с нас: +359 88 689 91 60​

Моделирането на данни е процесът на анализиране и дефиниране на различни данни, които дадена компания събира и произвежда, както и връзките между тях. Чрез моделиране на данните компаниите имат възможност да проследяват в детайли с каква информация разполагат, как да използват данните и как да подобрят тяхната защита и управление.

Чрез моделиране на данни компаниите могат да:

  • Създават структура за сътрудничество между ИТ и бизнес екипи.
  • Разкриват възможности за подобряване на бизнес процесите чрез дефиниране на конкретни нужди.
  • Спестяват време и пари за инвестиции в ИТ и процеси чрез подходящо предварително планиране.
  • Намаляват грешките (и предразположеното към грешки от грешно или излишно въвеждане на данни), като същевременно подобряват целостта на данните.
  • Увеличават скоростта и производителността на извличане на данни и анализ чрез планиране на капацитет и растеж.

Как моделирането на данни влияе върху анализа?

Моделирането и анализът  вървят ръка за ръка, защото компаниите трябва да имат качествен модел на данни, за да получат информация, която да позволи вземането на ефективни решения. Процесът на създаване на модели на данни показва как всяка бизнес единица  допринася за цялостните цели. Освен това, стабилният модел на данни означава оптимизирана производителност на анализа, без значение колко голям и сложен е масивът от данни.

С ясно дефинирани данни, анализирането става много по-лесно, тъй като по бърз и разбираем начин в реално време могат да се видят въздействията, докато компанията променя процеси, цени или персонал.

Категории: Uncategorized @bg