Свържете се с нас: +359 88 689 91 60​

Преди години BI инструментите се използваха предимно от ИТ специалистите. Днес сме свидетели на много повече разработки и голямо развитие на този тип софтуери и инструменти, което позволява те да бъдат използвани от голям брой потребители в различни организации.

BI инструментите помагат за извличане на важни факти от предимно неструктурирани данни и превръщането им в структурирана и съществена информация, която дава възможност на компаниите да взимат по-качествени решения, да подобрят производителността и оперативната ефективност. Този тип инструменти обхващат широка комбинация от бизнес приложения и стратегии, които позволяват на организациите да събират информация от вътрешни и външни източници, като по този начин могат да се идентифицират редица показатели – пазарни тенденции, функционалност на уебсайтове, бизнес проблеми и много други.

BI инструментите и анализите, които се получават благодарение на тях предоставят на компаниите изобилни ресурси от данни, които могат да им помогнат да постигнат своите бизнес цели. Взаимодействията с клиенти под формата на обаждания, чат, имейли и други, могат да бъдат внимателно проучени и по този начин търговците да се концентрират върху важни аспекти като какви са клиентските предпочитания, реакция към промоционални оферти, продажби от магазини и онлайн, влияние на социални мрежи, медии и други.

Увеличете производителността на бизнеса

Цялата работа по извличане и интерпретация на данни се извършва лесно от BI екипа с помощта на софтуерен инстромент, поради което организациите могат да наблегнат на маршрутизирането на своите ключови ресурси и работна сила, за да повишат производителността на бизнеса. Това води до спестяване на време и разходи, както и структурирано отчитане, което повишава производителността на бизнеса.

BI помага на екипа да извлича важна информация от взаимодействията с клиентите и да я показва по начин, който е лесен за разбиране, комуникация и изпълнение. BI също така позволява на екипите да гарантират, че на компаниите се представят подробни отчети, че цялата важна информация е предоставена по добре документиран и представителен начин, така че тя да може да се използва за ефективно управление на бизнеса.

Лесен достъп до ключова информация

Компаниите, които използват BI в работата си получават достъп до ключова информация, която помага да подобрят способността им да вземат бързи решения и да създават конкурентно предимство. Тази информация може да бъде достъпна от екипа по всяко време, когато е необходимо.

Качествена възвръщаемост на инвестициите (ROI)

Компаниите могат значително да намалят разходите, да увеличат приходите и да подобрят маржа с помощта на BI. Тук имаме предвид не само количествената възвръщаемост, но също така осигуряването на качествена възвръщаемост на инвестициите като производителност на служителите, вземане на качествени решения, ефективност на процесите, удовлетвореност на клиентите и други. Компаниите, внедряващи BI, могат да намалят оперативните разходи чрез подобрена оперативна ефективност и оптимизирани бизнес процеси.

Разширени отчети в реално време

Отчитането въз основа на правилна и точна информация помага на организациите да претеглят ефективността на своите процеси. BI анализите помагат на организациите да вземат информирани решения по стратегически въпроси, като предоставя ключова информация за съществуващото и историческо производство на организацията, заедно с бъдещи тенденции, очаквани изисквания, поведение на клиентите и т.н BI помага на компаниите да гарантират събирането на разширени отчети в реално време, които организацията може ефективно да използва за по-добро управление на бизнеса.

Категории: Uncategorized @bg