Свържете се с нас: +359 88 689 91 60​


Ние сме

Основана през 2006 г.

Мисията на фирмата ни е фокусирана върху оптимизиране на ефективността на информационните структури и повишаване на възвращаемостта от инвестициите в информационни ресурси.

Компанията ни се стреми да предлага на българския пазар продукти и услуги, чрез които да помогнем на бизнеса, като оптимизираме ресурсите за създаване, съхранение и анализ на информация и улесним бизнес процесите.


Основните цели

оптимизиране на информационните ресурси

повишаване качеството на услугите, предоставяни от информационната структурата

намаляване на рисковете от загуба на информация

Визията ни за изпълнение на мисията и постигане на целите е предоставянето на компетентна помощ, насочена към:

  • съдействие за оптимизиране на информационната среда
  • премахване на слабости в протичане на бизнес процесите
  • подобряване на резултатите от управлението на информационните потоци
За постигането на тези цели фирмата ни разчита на екип от доказани специалисти, работещи в динамичната среда на ежедневните предизвикателства на информационните технологии, обслужващи нашите клиенти.


ЕКСПЕРТИЗА

Решенията при анализа на данни започват с дълбоко разбиране на целите и задачите за определена бизнес сфера. Нашите консултанти се ангажират като първа стъпка именно с това – да разберат нуждите на вашия бизнес и да разработят подходящо решение. Способността ни да общуваме с вашите служители, използвайки езика на вашия бизнес, ни отделя от тези, които просто търсят набор от изисквания. Изградили сме решения в най-различни бизнес сфери. 

Имаме богат опит в следните области:


Довериха ни се

Пловдив, бул. Христо Ботев 92, Бизнес център „Рилон“, ет. 5

София, бул. Драган Цанков 36, СТЦ Интерпред, Ет.4 офис 414

+359 88 689 91 60