Свържете се с нас: +359 88 689 91 60​


РЕШЕНИЯ

RETAIL ANALYTICS

Използване на POWER BI в разбирането на процесите и представянето на служителите в търговията на дребно

Следене на ефективност на продажбите в реално време

Достъп до данните за продажби на всяко устройство и навсякъде

Прогнозиране на търсенето и оптимизиране на наличности на база Вашите данни

Следене в реално време на представянето на вашия търговски отдел при предварително зададени ключови индикатори

SALES ANALYTICS

Анализирайте най-добрите търговци, агенти, местоположения и категории и вижте какво води до продажбите ви.

Визуални табла, които ще показват най-важните и метрики и KPI’s

Дълбочинно анализиране на данните по различни сечения региони, категории, агенти и др.

Проследяване на историческите трендове и прогнозиране на бъдещите продажби и приложение на what-if анализ.

Получаване на сигнали при достигане на даден таргет на търговец или друго събитие? Или получаване на сигнал, че даден търговец няма да достигне целта си?Do you want to send an alert or flag a sales rep who is unlikely to achieve their targets?

HR ANALYTICS

Всичките ви данни за човешките ресурси от различни източници на едно място

Dashboard показващ колко е ефективен процесът на наемане на нови служители, като имате възможност да филтрирате по различните сечения: възраст, пол, стаж и др.

Проследете ефективността на Вашите обучения. Dashboard за обучение предоставя полезни показатели за оценка на вашата инвестиция, HR бюджета, изразходван за обучение, съотношението вътрешно спрямо външно обучение, възвръщаемост на инвестицията и др.

Идентифициране на изгряващите звезди и слабите изпълнители в организацията.

Проследявайне на използването на отпуски и болнични според възрастта, отделите, вида на отпуските и други.

FINANCE ANALYTICS

Искате ли да

визуализирате ускоряването на Вашите бизнес резултати и трябва ли да прогнозирате Вашите финансови показатели за целите на бюджета си?

Визуални табла, които ще показват най-важните и метрики и KPI’s

Идентифицирайте трендовете и придобийте ценна информация за вашия отчет за печалба и загуба

Следете вземанията и задълженията в реално време.

Поддържайте контролна върху бюджета и реалното изпълнение на приходно-разходната част от вашия бизнес.

MARKETING ANALYTICS

Научете за рентабилността на всяка маркетингова кампания. Анализирайте силата на вашите социални мрежи.

Подобрете анализа си върху EDM кампаниите

Получете най-добрата стойност от маркетинга при по-добро ангажиране и навреме с вашите най-важни клиенти.

Анализирайте рентабилността на вашите маркетингови кампании

Достигнете до ново ниво в анализа на социалните мрежи, като интегрирате всички от тях във вашия анализ на кампанните

Всичко на едно място

Независимо по какъв начин събирате информация и къде се намира тя, ние ще я направим видима на едно място, достъпна навсякъде, по всяко време и на всяко устройство

Визуализации

Визуализиране на информацията по правилния начин и най-лесен за разбиране от служителите на фирмата

Екип на който да разчитате

С нашия богат опит в изготвянето на цялостни концепции за анализ на данните в предприянието, ще ви помогнем да взимате решения базирани на събраната от Вас информация

За Контакти

Пловдив, бул. Христо Ботев 92, Бизнес център "Рилон", ет. 5
София, бул. Драган Цанков 36, СТЦ Интерпред, Ет.4 офис 414