Свържете се с нас: +359 88 689 91 60​

KPI табла

KPI табла и техните предимства и ползи

KPI таблото е визуално средство, което предоставя поглед върху данни от различни източници за ефективно проследяване на целеви резултати и оптимизация. С помощта на KPI бизнесът раглежда състоянието си от птичи поглед на оперативно или стратегическо ниво. Тези инструменти са създадени за проследяване, докладване и визуализиране на множество организационни цели и ежедневно изпълнявани задчи. Затова KPI таблата за проследяване на екипната изява се различават от инструмента за анализ на тримесечните цели, установен на срещите с Прочетете повече…

Прогнозиране на продажбите

Прогнозиране на продажбите

„Бъдещето принадлежи на онези, които се подготвят за него“, е казал Малкълм Екс. Тази фраза е валидна и днес, особено за ръководителите на търговските отдели, които искат да повишат продажбите. Прогнозирането на продажбите е процесът на предполагане на база на анализи за това колко приходи една компания, екип или човек ще генерира в рамките на определен период от време. Периодът може да бъде седмица, месец, тримесечие или дори година. Способността за прогнозиране на продажбите (точно) Прочетете повече…

ITC Consult става на 16 години

18 май е най-важната дата от живота на ITC Consult, защото нашата компания е основана на този ден преди 16 години. 18 май 2006 г. е началото на нашата история. Стъпка по стъпка, ден след ден ITC Consult се развива и се утвърждава като надежден партньор на много компании от различни бизнес сектори. Продължаваме да следваме мисията си да оптимизираме ефективността на информационните структури и да повишаваме възвращаемостта от инвестициите в информационни ресурси. Успехът ни Прочетете повече…

Power BI

Визуализация на ключови показатели за бизнеса с Power BI

Ключовите показатели за ефективност (KPI) се използват за цифрово измерване на постигането на целите и задачите на организацията. Те позволяват да се оцени степента на постигане на установените резултати, както и точността на съществуващата система за планиране. Те се използват и за наблюдение на работата, разработване на планове за развитие на организацията и много други. Всеки бизнес дефинира собствен индивидуален набор от ключови показатели за ефективност, след което с регулярни измервания проследява постигането на целите Прочетете повече…

ITC Consult откри нов офис в София

От началото на март ITC Consult вече има представителен офис в София. Това е поредната стъпка за развитието на компанията, която вече 16 години успешно изпълнява мисията си – да помага на бизнеса, оптимизирайки ресурсите за създаване, съхранение и анализ на информация, като я превръща в бизнес знания и подобрява бизнес процесите. „Новият офис в София ще ни позволи да бъдем още по-мобилни, за да можем да оказваме ефективно съдействие на клиентите ни. Екипът ни работи усилено Прочетете повече…

Power BI

Power BI е лидер сред BI платформите за 15-та поредна година

За 15-та поредна година Power BI оглавява класацията на магическия квадрант на анализатора Gartner за предлаганите решения в сферата на бизнес интелиджънс инструментите. Класацията включва водещите софтуерни решения за бизнес анализи в света, оценени по множество показатели в направления като инфраструктура на системата, управление на данните, анализи и визуализации, споделяне на информацията, насърчаване на сътрудничество и много други. Моделът за „магически квадрант“ е създаден от световната консултантска компания в сферата на високите технологии Gartner. Магическият Прочетете повече…

Управлявайте проекти

Управлявайте проекти с диаграмата на Гант в Power BI (визуализация)

Диаграмата на Гант е хоризонтална диаграма, която илюстрира цялостните задачи на проекта и показва колко дълго ще се изпълнява задачата за завършване на проект. Дейностите в диаграмата на Гант са наредени хоризонтално – за всяка дейност е заделен един ред, а всяка вертикална линия представлява момент във времето. Управлението на проекти е основа за постигане на всякакви бизнес цели в рамките на дадените времеви ограничения. Това гарантира, че има правилен план за изпълнение на стратегическите Прочетете повече…