Свържете се с нас: +359 88 689 91 60​

Предимствата на прогнозния анализ в търговията на дребно

Прогнозният анализ е бързоразвиваща се област, която трансформира сектора на търговията на дребно. Основава се  на алгоритми за машинно обучение с цел обработка на данни и изготвяне на прогнози за бъдещи събития. Анализът позволява на търговците на дребно да получат ценна информация за поведението на клиентите, тенденциите в продажбите и други фактори за формирането  на бизнес ефективността. Също така   им помага да вземат решения, съобразени със съответните данни. Тези обосновани избори стимулират растежа на продажбите Прочетете повече…

Как BI може да оптимизира операциите в персонализираното производство?

Бизнес прогнозирането  (BI) може да осигури значителни ползи за компаниите, които предлагат персонализирано производство (Configuration To Order – CTO). Бизнесът в тази сфера обикновено предлага персонализирани продукти или услуги, създадени да  отговорят на специфичните нужди на  клиентите.  BI може да им помогне да разберат и предвидят по-добре тези изисквания и търсения. Практически пример как BI е полезен за компаниите, които предлагат персонализирано производство е  анализът на данни в реално време. С BI инструменти като PowerBI Прочетете повече…

Увеличаване на ефективността на персонализираното производство с BI

Бизнес прогнозирането (BI) може да осигури значителни предимства за бизнесите, които предлагат персонализирано производство на продукти (Configer To Order – CTO). Бизнесът от този тип обикновено предлага продукти или услуги с възможност за избор на индивидуални характеристики и функции с цел да  отговорят на специфичните нужди на техните клиенти.  BI софтуерът  може да им помогне по-добре да разберат и предвидят тези потребности и изисквания, както и значително да ускорят процесите по сглобяване и производство. Едно Прочетете повече…

Ползите от управление на данните с BI за дистрибуторски компании

Business Intelligence (BI) може да помогне за подобряване на управлението на данните и точността в дистрибуторските компании по няколко начина. Това им позволява да вземат по-добри и информирани решения, базирани на реални данни и подобрява цялостното им представяне. Подобрена организация на данните BI инструментите могат да помогнат на дистрибуторите да организират и структурират своите данни по начин, който улеснява достъпа и анализа. Това може да помогне за намаляване на времето и усилията, необходими за намиране Прочетете повече…

Ползите от BI за дистрибуцията (практически примери)

Решенията от клас Business Intelligence (BI) имат многобройни ползи, от които могат да се възползват компаниите, заети в дистрибуторския бранш – от подобрена ефективност и производителност до по-добро вземане на решения, подобрено обслужване на клиентите и редица други специфични за конкретна компания възможности. Някои конкретни примери за това какви са ползите от използването на BI решения в дистрибуторския бранш са: Подобрено управление на инвентара: BI инструментите могат да помогнат на компаниите да проследяват и управляват Прочетете повече…

10 важни фактора при внедряване на BI софтуер

Ползите от въвеждането на BI система са много. Започнете да планирате процеса. При BI  не става дума само за избор на онлайн инструмент за анализ на данни. Има други необходими стъпки към  успеха ви.  Предлагаме ви 10-степенна стратегия.  Осигурете си панорамен поглед над бизнеса С правилните BI решения лесно идентифицирате тенденциите, рисковете и възможностите на ранен етап. Дори най-добрият софтуер се нуждае от малко първоначален тласък за увеличаване на потенциала.  С подходящата нагласа  сте подготвени Прочетете повече…

Насоки за ефективно внедряване на BI софтуер

През последните 5 години големите масиви от данни и BI са нещо повече от актуални понятия в науката за данни. Без осмисляне на   информацията  в реално време, фирмите пропускат стратегически възможности за растеж. Също така губят конкурентните  си предимства, не успяват да се възползват от опциите за спестяване на разходи, не гарантират удовлетвореността на клиентите – примерите могат да бъдат много.  Поради  нарастващата нужда от анализ на данни, софтуерът за бизнес прогнозиране  е активно предлаган Прочетете повече…