Свържете се с нас: +359 88 689 91 60​

Насоки за ефективно внедряване на BI софтуер

През последните 5 години големите масиви от данни и BI са нещо повече от актуални понятия в науката за данни. Без осмисляне на   информацията  в реално време, фирмите пропускат стратегически възможности за растеж. Също така губят конкурентните  си предимства, не успяват да се възползват от опциите за спестяване на разходи, не гарантират удовлетвореността на клиентите – примерите могат да бъдат много.  Поради  нарастващата нужда от анализ на данни, софтуерът за бизнес прогнозиране  е активно предлаган Прочетете повече…

Бизнес прогнозирането като катализатор на ефективността на данните

Типичните решения за бизнес прогнозиране позволяват на потребителите лесно да използват данни, специфични за техните цели и ежедневни задачи. Възможността за анализ както на минали, така и настоящи събития подава информация за текущото състояние. Също така е от  значение за запазване на конкурентоспособността на днешния пазар. Има някои типични ограничения,  срещани от много организации, когато разчитат само на тези инструменти при обработката на информацията. Ограничение 1:  Тенденции и модели  се формулират  при преглед на точните Прочетете повече…

BI

Взаимодействието между бизнес компетентността и анализа на данни

Каква е ползата от  данните ако не знаете как да  използвате това ново модерно явление? Според доклад на  Human Impact of Data Literacy само 32% от анкетираните ръководители  се считат в състояние да откриват и добавят  стойност от данните. Бизнес компетентността е способността на индивида да чете, разбира и работи с данни с цел  създаване на анализи. Това е решаващо умение в днешния свят, управляван от данни.  Само 24% от  лидерите смятат, че са грамотни Прочетете повече…

Business Intelligence (BI) и недвижимите имоти

Големите данни (Big Data) преобръщат бизнес моделите във всички индустрии, включително сектора на недвижимите имоти. Анализът на големи данни в недвижимите имоти промени динамиката на начина, по който бизнесът работи както вътре, така и извън бизнес средата. Според доклад на Raconteur се изчислява, че 463 екзабайта данни ще бъдат генерирани всеки ден в световен мащаб до 2025 година. Този нарастващ обем пазарни данни може да бъде отворена възможност за компаниите за недвижими имоти да предложат Прочетете повече…

Power BI и приложимостта му в производството

Power BI е облачна аналитична услуга, която предлага панорамен поглед върху вашия бизнес.  Така имате възможността да извлечете важната за вас информация от данните и да я визуализирате по-възможно най-удобния и нагледно привлекателен, ясен начин. Предлаганите  интерактивни визуализации  превръщат  бизнес анализа в  бърз и ефективен. Вашият достъп е до точните, подходящите  данни в точното време от всяко устройство.  Можете да споделяте създадените визуализации и да  работите заедно с екипа си. Ще разгледаме съществените ползи от Прочетете повече…

Бизнес прогнозиране и големи данни: как точно са свързани?

Последните тенденции показват, че персонализирането и ориентираният към клиента маркетинг са от съществено значение за успеха и растежа на бизнеса. Големите данни, също са от съществено значение за достигане до потребителите и задоволяване на техните нужди. И тук идва въпросът – как можем да използваме BI системите, за да оползотворим най-добре големи данни? Връзката е по-органична, отколкото предполагате. С помощта на BI система, големи данни, събрани чрез CRM и други източници можете да предвидите и Прочетете повече…

4 стъпки за създаване на успешна BI стратегия

Бизнесът се стреми към покоряване на върхове и към придобиване на  конкурентно предимство. Когато компаниите забелязват къде техните конкуренти изостават, предприемачите превръщат всички тези отворени врати във възможности. Бизнесите, които тепърва ще привлекат или наемат опитни професионалисти, трудно се открояват. Други се възползват максимално и това помага да се изпревари конкуренцията. Затова стратегията за бизнес прогнозиране е изключително важна. Какво е стратегия за бизнес прогнозиране? Стратегията за бизнес прогнозиране е цялостната рамка, която ви позволява Прочетете повече…