Свържете се с нас: +359 88 689 91 60​

Пътят към по-добро вземане на решения: Персонализирани таблици и отчети с Power BI

С Power BI организациите разполагат с инструмент за визуализация и анализ на данни. Една от най-важните функционалности на Power BI е възможността за създаване на персонализирани таблици и отчети. Тази статия ще разгледа как да използваме Power BI за създаване на индивидуално адаптирани таблици и отчети, които да улеснят вземането на решения във вашата организация. Източници на данни За да започнете създаването на персонализирани таблици и отчети в Power BI, трябва да имате достъп до Прочетете повече…

Как да обработите и анализирате големи обеми от данни в реално време с Power BI

В ерата на големите обеми от данни (Big Data) и бързите бизнес изисквания, способността да обработвате и анализирате на данни в реално време става все по-важна. Power BI, мощният инструмент за бизнес анализ и визуализация на данни на Microsoft, предоставя функционалности и възможности, които могат да ви помогнат да се справите успешно с този предизвикателен процес. В тази статия ще разгледаме как Power BI ви позволява да обработвате и анализирате големи данни в реално време Прочетете повече…

Моделиране на данните в Power BI: Основи и най-добри практики

Power BI е мощен инструмент за визуализация и анализ на данни, който предоставя възможност за създаване на интерактивни и информативни отчети и панели. Един от най-важните етапи при работата с Power BI е моделирането на данните. Този процес включва обработка, преобразуване и оптимизиране на данните, за да се създаде ефективен и лесно разбираем модел. В тази статия ще разгледаме основните принципи и най-добрите практики за моделиране на данните в Power BI. Източници на данни Първата Прочетете повече…

Как BI помага за взимането на по-добри решения

В днешния конкурентен и динамичен бизнес свят, взимането на по-добри и информирани решения играе ключова роля в успеха на организациите. Business Analytics (бизнес анализ) и визуализацията на данни са полезни инструменти, които предоставят на предприятията възможността да разбират техните данни и да извличат смислена информация от тях. В тази статия ще разгледаме как бизнес софтуер може да подобри процеса на взимане на решения, особено чрез комбиниране на Business Analytics и визуализация. Какво е Business Analytics? Прочетете повече…

Практически примери за ролята на данните в бизнеса и взимането на решения

В ерата на цифровата трансформация данните са се превърнали в ценен актив за организациите, предоставяйки им възможността да взимат по-информирани и стратегически решения. В тази статия ще разгледаме няколко практически примера, които илюстрират как данните играят ключова роля в съвременния бизнес и възможността им да променят начина, по който предприятията функционират и растат. Персонализиране на клиентските преживявания Едно от най-ярките приложения на данните в бизнеса е персонализацията на клиентските преживявания. Големите технологични компании и някои Прочетете повече…

Ролята на данните в бизнеса и взимането на решения

В наши дни, дигиталната трансформация се превърна в стълб на конкурентоспособността и иновациите във всички сфери на бизнеса. Но нейният успех и възможности зависят в голяма степен от умелото използване на данните. Тази статия се фокусира върху същността на данните в дигиталната трансформация и тяхната изключително важна роля при взимането на стратегически решения. (още…)

Най-добри практики за визуализация на данни в PowerBI

Визуализацията на данни е добър начин за ясно и ефективно представяне на сложна информация. Чрез трансформиране на необработени цифрови данни във визуални изображения фирмите могат по-лесно да забелязват тенденции, да проследяват постигането на целите, да идентифицират модели и да вземат стратегически решения. PowerBI – интерактивният инструмент за визуализация на данни на Microsoft, е водеща в индустрията платформа. Ефективната визуализация на данни обаче изисква повече от  избор на тип диаграма. Запознайте се с най-добрите практики за Прочетете повече…