Свържете се с нас: +359 88 689 91 60​

Управление на големи набори от данни в PowerBI

В ера, дефинирана от експоненциалния растеж на данните, управлението на големи информационни масиви е често срещано и належащо предизвикателство за много организации. PowerBI е водещ инструмент за бизнес прогнозиране, който предоставя отлични възможности за обработка, анализиране и визуализиране на голям обем информация. Работата с такива масиви от данни в PowerBI обаче изисква стратегически подход за поддържане на продуктивност и точност. Ето някои ключови стратегии и най-добри практики за управление на големи информационни блокове в PowerBI. Прочетете повече…

Нарастващото значение на бизнес анализа в реално време

Днес наличието на точната информация в точното време не е просто предимство, това е необходимост. Докато компаниите се борят с непрекъснато нарастващ обем от данни, важността на възможността за достъп и анализ на тези данни в реално време не може да бъде надценена. Бизнес анализът в реално време включва използването на технологии, приложения и практики за достъп и анализ на бизнес данни, докато се произвеждат, предлагайки мигновени прозрения за незабавни действия. Той предоставя на бизнеса Прочетете повече…

Трансформиране на фирмената култура с Business Intelligence (BI)

Business Intelligence (BI) революционизират начина на работа и процесите на вземане на решения в организациите. Ползите от продукта обаче надхвърлят функциите за  анализ на данни и прогнози. BI има потенциала да трансформира културата на една организация чрез формиране и развиване на мислене, основано на данни, и стимулиране на сътрудничеството. Разберете как предприятията могат да  заздравят и развият  фирмената култура с BI. Насърчаване на мислене, основано на данни Едно от основните предимства на този инструмент е Прочетете повече…

BI като холистично решение за развитието на бизнеса

Business Intelligence (BI) се превръща в незаменим инструмент за фирми, търсещи задълбочен и всеобхватен анализ на своите операции,  взаимоотношения с клиентите и пазарни тенденции. Този инструмент всъщност не е само софтуерно приложение. BI е методология и философия за управление на бизнеса,  предназначена да трансформира начина, по който организациите вземат решения. Запознайте се с холистичния подход на този инструмент. Разберете и как може да революционизира вземането на решения в организациите. Управление на данни BI системите помагат Прочетете повече…

Рационализиране на процесите по контрол на качеството в производството чрез Power BI

В  индустрията осигуряването на стойностен продукт е от решаващо значение за постигането на успех. Процесите по контрол на качеството могат да бъдат сложни и трудни за управление.  Power BI  е решение, което може да помогне на производителите да оптимизират своите операции и качествения контрол. Благодарение на софтуерът  производителите събират и анализират информация от различни източници, включително техните ERP системи. Нека разгледаме някои конкретни примери за това как Power BI трансформира контрола на качеството: Наблюдение в Прочетете повече…

Увеличаване на стойността на BI чрез добри практики за визуализация на данни

Business Intelligence (BI) се превръща в основен инструмент за организации,  устремени към устойчиво развитие и растеж чрез вземане на решения, базирани на данни. Стойността на BI се изразява в предоставените анализи и прогнози. Един от най-ефективните начини за осмисляне на сложни данни и изкристализиране на практични насоки е чрез визуализацията на данни. Това е процес на представяне на данни под формата диаграми, графики и карти. Визуализирането на данни може да помогне на потребителите да разберат Прочетете повече…

Как BI помага за увеличаване на продажбите в ритейл сектора?

Компаниите за търговия на дребно са изправени пред много предизвикателства при днешния силно конкурентен пазар. Клиентите стават все по-взискателни,  а търговците  трябва да намерят начини да се откроят и да предложат изключително  пазарно изживяване.  Ключов начин за постигане на тези цели е  използването на Business Intelligence (BI). BI се отнася до събирането, анализирането и представянето на  данни по разбираем и компактен начин. BI технологиите и процесите позволяват на търговците на дребно да получат ценна информация Прочетете повече…