Свържете се с нас: +359 88 689 91 60​

Бизнес прогнозиране и големи данни: как точно са свързани?

Последните тенденции показват, че персонализирането и ориентираният към клиента маркетинг са от съществено значение за успеха и растежа на бизнеса. Големите данни, също са от съществено значение за достигане до потребителите и задоволяване на техните нужди. И тук идва въпросът – как можем да използваме BI системите, за да оползотворим Прочетете повече…

4 стъпки за създаване на успешна BI стратегия

Бизнесът се стреми към покоряване на върхове и към придобиване на  конкурентно предимство. Когато компаниите забелязват къде техните конкуренти изостават, предприемачите превръщат всички тези отворени врати във възможности. Бизнесите, които тепърва ще привлекат или наемат опитни професионалисти, трудно се открояват. Други се възползват максимално и това помага да се изпревари Прочетете повече…

KPI

Практическо приложение на KPI

В предишната статия говорихме за това какво са KPI таблата и какви са основните ползи от тях. Разбрахме, че KPI таблата помагат на фирмите да поставят състоянието си в определен контекст, да се съсредоточат върху глобалната картина и да си осигурят гладко протичащи оперативни процеси. Нека разгледаме два примера за Прочетете повече…

KPI табла

KPI табла и техните предимства и ползи

KPI таблото е визуално средство, което предоставя поглед върху данни от различни източници за ефективно проследяване на целеви резултати и оптимизация. С помощта на KPI бизнесът раглежда състоянието си от птичи поглед на оперативно или стратегическо ниво. Тези инструменти са създадени за проследяване, докладване и визуализиране на множество организационни цели Прочетете повече…

Прогнозиране на продажбите

Прогнозиране на продажбите

„Бъдещето принадлежи на онези, които се подготвят за него“, е казал Малкълм Екс. Тази фраза е валидна и днес, особено за ръководителите на търговските отдели, които искат да повишат продажбите. Прогнозирането на продажбите е процесът на предполагане на база на анализи за това колко приходи една компания, екип или човек Прочетете повече…

ITC Consult става на 16 години

18 май е най-важната дата от живота на ITC Consult, защото нашата компания е основана на този ден преди 16 години. 18 май 2006 г. е началото на нашата история. Стъпка по стъпка, ден след ден ITC Consult се развива и се утвърждава като надежден партньор на много компании от Прочетете повече…

Power BI

Визуализация на ключови показатели за бизнеса с Power BI

Ключовите показатели за ефективност (KPI) се използват за цифрово измерване на постигането на целите и задачите на организацията. Те позволяват да се оцени степента на постигане на установените резултати, както и точността на съществуващата система за планиране. Те се използват и за наблюдение на работата, разработване на планове за развитие Прочетете повече…

ITC Consult откри нов офис в София

От началото на март ITC Consult вече има представителен офис в София. Това е поредната стъпка за развитието на компанията, която вече 16 години успешно изпълнява мисията си – да помага на бизнеса, оптимизирайки ресурсите за създаване, съхранение и анализ на информация, като я превръща в бизнес знания и подобрява бизнес процесите. Прочетете повече…

Power BI

Power BI е лидер сред BI платформите за 15-та поредна година

За 15-та поредна година Power BI оглавява класацията на магическия квадрант на анализатора Gartner за предлаганите решения в сферата на бизнес интелиджънс инструментите. Класацията включва водещите софтуерни решения за бизнес анализи в света, оценени по множество показатели в направления като инфраструктура на системата, управление на данните, анализи и визуализации, споделяне Прочетете повече…

Управлявайте проекти

Управлявайте проекти с диаграмата на Гант в Power BI (визуализация)

Диаграмата на Гант е хоризонтална диаграма, която илюстрира цялостните задачи на проекта и показва колко дълго ще се изпълнява задачата за завършване на проект. Дейностите в диаграмата на Гант са наредени хоризонтално – за всяка дейност е заделен един ред, а всяка вертикална линия представлява момент във времето. Управлението на Прочетете повече…