Свържете се с нас: +359 88 689 91 60​

Рационализиране на процесите по контрол на качеството в производството чрез Power BI

В  индустрията осигуряването на стойностен продукт е от решаващо значение за постигането на успех. Процесите по контрол на качеството могат да бъдат сложни и трудни за управление.  Power BI  е решение, което може да помогне на производителите да оптимизират своите операции и качествения контрол. Благодарение на софтуерът  производителите събират и Прочетете повече…

Увеличаване на стойността на BI чрез добри практики за визуализация на данни

Business Intelligence (BI) се превръща в основен инструмент за организации,  устремени към устойчиво развитие и растеж чрез вземане на решения, базирани на данни. Стойността на BI се изразява в предоставените анализи и прогнози. Един от най-ефективните начини за осмисляне на сложни данни и изкристализиране на практични насоки е чрез визуализацията Прочетете повече…

Как BI помага за увеличаване на продажбите в ритейл сектора?

Компаниите за търговия на дребно са изправени пред много предизвикателства при днешния силно конкурентен пазар. Клиентите стават все по-взискателни,  а търговците  трябва да намерят начини да се откроят и да предложат изключително  пазарно изживяване.  Ключов начин за постигане на тези цели е  използването на Business Intelligence (BI). BI се отнася Прочетете повече…

Предимствата на прогнозния анализ в търговията на дребно

Прогнозният анализ е бързоразвиваща се област, която трансформира сектора на търговията на дребно. Основава се  на алгоритми за машинно обучение с цел обработка на данни и изготвяне на прогнози за бъдещи събития. Анализът позволява на търговците на дребно да получат ценна информация за поведението на клиентите, тенденциите в продажбите и Прочетете повече…

Как BI може да оптимизира операциите в персонализираното производство?

Бизнес прогнозирането  (BI) може да осигури значителни ползи за компаниите, които предлагат персонализирано производство (Configuration To Order – CTO). Бизнесът в тази сфера обикновено предлага персонализирани продукти или услуги, създадени да  отговорят на специфичните нужди на  клиентите.  BI може да им помогне да разберат и предвидят по-добре тези изисквания и Прочетете повече…

Увеличаване на ефективността на персонализираното производство с BI

Бизнес прогнозирането (BI) може да осигури значителни предимства за бизнесите, които предлагат персонализирано производство на продукти (Configer To Order – CTO). Бизнесът от този тип обикновено предлага продукти или услуги с възможност за избор на индивидуални характеристики и функции с цел да  отговорят на специфичните нужди на техните клиенти.  BI Прочетете повече…

Ползите от управление на данните с BI за дистрибуторски компании

Business Intelligence (BI) може да помогне за подобряване на управлението на данните и точността в дистрибуторските компании по няколко начина. Това им позволява да вземат по-добри и информирани решения, базирани на реални данни и подобрява цялостното им представяне. Подобрена организация на данните BI инструментите могат да помогнат на дистрибуторите да Прочетете повече…

Ползите от BI за дистрибуцията (практически примери)

Решенията от клас Business Intelligence (BI) имат многобройни ползи, от които могат да се възползват компаниите, заети в дистрибуторския бранш – от подобрена ефективност и производителност до по-добро вземане на решения, подобрено обслужване на клиентите и редица други специфични за конкретна компания възможности. Някои конкретни примери за това какви са Прочетете повече…

10 важни фактора при внедряване на BI софтуер

Ползите от въвеждането на BI система са много. Започнете да планирате процеса. При BI  не става дума само за избор на онлайн инструмент за анализ на данни. Има други необходими стъпки към  успеха ви.  Предлагаме ви 10-степенна стратегия.  Осигурете си панорамен поглед над бизнеса С правилните BI решения лесно идентифицирате Прочетете повече…

Насоки за ефективно внедряване на BI софтуер

През последните 5 години големите масиви от данни и BI са нещо повече от актуални понятия в науката за данни. Без осмисляне на   информацията  в реално време, фирмите пропускат стратегически възможности за растеж. Също така губят конкурентните  си предимства, не успяват да се възползват от опциите за спестяване на разходи, Прочетете повече…