Свържете се с нас: +359 88 689 91 60​

Пътят към по-добро вземане на решения: Персонализирани таблици и отчети с Power BI

С Power BI организациите разполагат с инструмент за визуализация и анализ на данни. Една от най-важните функционалности на Power BI е възможността за създаване на персонализирани таблици и отчети. Тази статия ще разгледа как да използваме Power BI за създаване на индивидуално адаптирани таблици и отчети, които да улеснят вземането Прочетете повече…

Как да обработите и анализирате големи обеми от данни в реално време с Power BI

В ерата на големите обеми от данни (Big Data) и бързите бизнес изисквания, способността да обработвате и анализирате на данни в реално време става все по-важна. Power BI, мощният инструмент за бизнес анализ и визуализация на данни на Microsoft, предоставя функционалности и възможности, които могат да ви помогнат да се Прочетете повече…

Моделиране на данните в Power BI: Основи и най-добри практики

Power BI е мощен инструмент за визуализация и анализ на данни, който предоставя възможност за създаване на интерактивни и информативни отчети и панели. Един от най-важните етапи при работата с Power BI е моделирането на данните. Този процес включва обработка, преобразуване и оптимизиране на данните, за да се създаде ефективен Прочетете повече…

Как BI помага за взимането на по-добри решения

В днешния конкурентен и динамичен бизнес свят, взимането на по-добри и информирани решения играе ключова роля в успеха на организациите. Business Analytics (бизнес анализ) и визуализацията на данни са полезни инструменти, които предоставят на предприятията възможността да разбират техните данни и да извличат смислена информация от тях. В тази статия Прочетете повече…

Практически примери за ролята на данните в бизнеса и взимането на решения

В ерата на цифровата трансформация данните са се превърнали в ценен актив за организациите, предоставяйки им възможността да взимат по-информирани и стратегически решения. В тази статия ще разгледаме няколко практически примера, които илюстрират как данните играят ключова роля в съвременния бизнес и възможността им да променят начина, по който предприятията Прочетете повече…

Ролята на данните в бизнеса и взимането на решения

В наши дни, дигиталната трансформация се превърна в стълб на конкурентоспособността и иновациите във всички сфери на бизнеса. Но нейният успех и възможности зависят в голяма степен от умелото използване на данните. Тази статия се фокусира върху същността на данните в дигиталната трансформация и тяхната изключително важна роля при взимането на стратегически решения. (още…)

Най-добри практики за визуализация на данни в PowerBI

Визуализацията на данни е добър начин за ясно и ефективно представяне на сложна информация. Чрез трансформиране на необработени цифрови данни във визуални изображения фирмите могат по-лесно да забелязват тенденции, да проследяват постигането на целите, да идентифицират модели и да вземат стратегически решения. PowerBI – интерактивният инструмент за визуализация на данни Прочетете повече…

Оптимизиране на PowerBI

В съвременната дигитална епоха и особено в резултат на глобалното преминаване към  работа от дома екипите са все по-разпръснати. Това прави инструментите за  сътрудничество, поддържащи дистанционните контакти жизненоважни. PowerBI, платформата за бизнес прогнозиране на Microsoft, предлага няколко специални функции, които могат да помогнат за оптимизиране на анализа на данни от Прочетете повече…

Плавен преход от Excel към PowerBI

С бързото развитие на инструментите за бизнес прогнозиране (BI) все повече компании приемат динамични и мощни платформи като PowerBI, за да използват ефективно своите данни. Десетилетия наред, Excel беше безспорен лидер в анализа на данни, но с появата и развитието на PowerBI, преходът към него става все по-често срещана практика. Прочетете повече…

Управление на големи набори от данни в PowerBI

В ера, дефинирана от експоненциалния растеж на данните, управлението на големи информационни масиви е често срещано и належащо предизвикателство за много организации. PowerBI е водещ инструмент за бизнес прогнозиране, който предоставя отлични възможности за обработка, анализиране и визуализиране на голям обем информация. Работата с такива масиви от данни в PowerBI Прочетете повече…