Свържете се с нас: +359 88 689 91 60​

Бизнес прогнозирането  (BI) може да осигури значителни ползи за компаниите, които предлагат персонализирано производство (Configuration To Order CTO). Бизнесът в тази сфера обикновено предлага персонализирани продукти или услуги, създадени да  отговорят на специфичните нужди на  клиентите.  BI може да им помогне да разберат и предвидят по-добре тези изисквания и търсения.

Практически пример как BI е полезен за компаниите, които предлагат персонализирано производство е  анализът на данни в реално време. С BI инструменти като PowerBI фирмите могат да проследяват и анализират клиентските поръчки в реално време.  Така бързо  идентифицират тенденции и модели. Това може да им помогне да оптимизират производствените си процеси и да подобрят ефективността. Могат бързо да коригират производството си, за да отговорят на променящото се търсене на клиентите.

Нека да вземем като пример компания, която произвежда мебели по поръчка. Целта на внедряването на BI софтуер е да проследяват и анализират своите клиентски поръчки. С PowerBI те могат да проследяват най-популярните конфигурации на мебелите си, като съчетания между вида на дървото, цвета и размера. Това им позволява да разберат по-добре предпочитанията на своите клиенти и да приспособят производството си към  тези  предпочитания. Компанията установява, че определен вид дърво е особено популярен сред техните клиенти. С тази информация те могат да коригират своите производствени процеси, за да дадат приоритет на производството на този вид дървесина. Така  подобряват ефективността и минимизират количеството отпадъци.

PowerBI може да помогне на бизнеса, който предлага персонализирано производство да идентифицира тенденциите и моделите в клиентските поръчки в хода на времето. Може да  открият, че търсенето на конкретен тип мебели нараства през определено време от годината. С тази информация те коригират производствения си график, за да отговорят на това увеличено търсене. Така гарантират, че разполагат с достатъчно запаси, за да отговорят на нуждите на клиентите.

BI може да осигури многобройни ползи за компаниите, които предлагат персонализирано производство. Подобрената ефективност, по-добро вземане на решения и по-задълбочено опознаване на потребностите  на клиентите са само част от предимствата.

Екипът на ITC Consult може да бъде полезен на компаниите, които предлагат персонализирано производство и да окаже съдействие за цялостно оптимизиране на информационната среда, премахване на слабости в протичане на бизнес процесите и подобряване на резултатите от управлението на информационните потоци. Свържете се с нас за индивидуална консултация, в която ще разгледаме подробно спецификите на вашите процеси и ще дадем предложения за решаване на ключови проблеми, които влияят върху продуктивността на бизнеса ви.

Категории: Uncategorized @bg