Свържете се с нас: +359 88 689 91 60​

Data Storytelling е концепцията за изграждане на завладяващ разказ, базиран на сложни данни и анализи, които помагат да се поддържа посланието, което е планирано да се предаде, така че  да повлияе и информира конкретна аудитория. Разказването на истории чрез данни  дава допълнителни предимства от по-задълбочени прозрения и подкрепящи доказателства чрез графики и диаграми.

Ефективното разказване на данни може също:

 • Да помогне на бизнеса да научи какви са желанията и нуждите на неговата аудитория.
 • Да намали възможностите за излагане на риск от неизвестни процеси.
 • Да предаде ясно и структурирано дадена информация.

Чрез Data Storytelling сложната информация се опростява, така че аудиторията да може да се ангажира със съдържание и да взема важни решения по-бързо и по-уверено.

Предимствата на разказването на данни

Създаването на история, базирана на данни, която подтиква човек да предприеме действие, може да бъде много мощен инструмент. Data Storytelling може да окаже положително въздействие върху хората и  организацията. Някои предимства на успешното разказване на истории, базирани на данни включват:

 • Добавяне на стойност към данните и прозренията.
 • Интерпретиране на сложна информация и подчертаване на съществени ключови точки пред аудиторията.
 • Предлагане на стойност и потенциално влияние за аудиторията и индустрията.

Data Storytelling означава анализ на всички необработени данни, които са събрани, за да се потвърди хипотеза. За да бъде направен ефективно е важно да обърнем внимание на няколко ключови момента.

Събиране на данни. Трябва да бъдат събрани данните, които са необходими, за да се разкаже конкретната история.

Определяне целта на историята. Използвайки събраните данни, трябва да се определи конкретната цел и тя да се опише по кратък, конкретен и въздействащ начин.

Определяне на опорни точки в историята. Очертаване на всичко от въведението до заключението.

Задаване на въпроси. Правилна или грешна е хипотезата? Как тези отговори оформят разказа на историята, бадирана на данни?

Създаване на цел за аудиторията. Определяне на това какви действия е желателно да предприеме аудиторията.

 

Използване на визуализация на данни

Визуализацията на данни играе важна роля при определянето на това колко възприемчива е историята, която искате да представите на аудиторията. Тя помага да се трансформират безгранични количества данни в нещо по-просто и смилаемо. Чрез нея могат да се представят визуалните елементи, необходими за подкрепа на историята, базирана на данни.

Ефективните визуализации на данни могат да помогнат за:

 • Разкриване на модели, тенденции и констатации от безпристрастна гледна точка.
 • Осигуряване на контекст, интерпретиране на резултатите и артикулиране на прозрения.
 • Оптимизиране на данните, за да може аудиторията да обработва информация.
 • Подобряване на ангажираността на публиката.

Представяне на визуални елементи чрез табло за данни

Таблото за данни е инструмент, използван за управление на информацията. Чрез организиране и показване на важна информация в лесен за разбиране формат на едно място, таблата за управление на данни могат да интерпретират сложни показатели, за да помогнат на аудиторията да разбере връзката между данните и хипотезата на историята.

Предимствата от използването на табло за управление за данни са:

 • По-добра видимост към минали и настоящи тенденции.
 • Прогнозиране на бъдещите тенденции с по-голяма точност.
 • Идентифициране на ключови показатели за ефективност от множество източници.
 • Анализ на клиентите в реално време.
Категории: Uncategorized @bg