Свържете се с нас: +359 88 689 91 60​

През последните 5 години големите масиви от данни и BI са нещо повече от актуални понятия в науката за данни. Без осмисляне на   информацията  в реално време, фирмите пропускат стратегически възможности за растеж. Също така губят конкурентните  си предимства, не успяват да се възползват от опциите за спестяване на разходи, не гарантират удовлетвореността на клиентите – примерите могат да бъдат много.  Поради  нарастващата нужда от анализ на данни, софтуерът за бизнес прогнозиране  е активно предлаган на  пазара.

Стратегията за внедряване на BI включва дефиниране на основните заинтересовани страни, оценка на ситуацията, полагане на целите и намиране на KPI (ключови показатели за ефективност), измерващи съответните действия за постигането им. Вие определяте стратегията по отношение на визия, организация, процеси,  цялостна архитектура и решения. След това начертавате маршрут въз основа на подхода, приоритетите и перспективите за осъществяване.

Внедряването на продукта е сложна  задача. Изисква много предварителна подготовка, включва много различни участници и  е свързана с  разходи.  Ползите далеч надхвърлят разходите.  Възвръщаемостта на инвестициите в продукта е реална, дори понякога да е сложно да се определи количествено. Разходите при работа без него са по-големи, особено в дългосрочен план.

Ползи от прилагането на стратегия при внедряване на BI

Картографирането  на BI  стратегията е изключително важно.  То включва дефиниране на стъпките във вашата  схема, следване на вашите цели като компас, за да се движите в  правилната посока.  Също и инвестиране и използване на правилните инструменти, за да получите задълбочен и разбираем поглед върху вашата информация.

С подходящата стратегия  ще установите  съвместимост  с  вашите  конкретни  бизнес нужди. Освен това ще се  улесни и опрости процеса на вземане на решения.  Това обикновено  е  основната цел на едно на BI решение. Структурираната стратегия за бизнес прогнозиране на предприятието е важна  по следните критерии:

Информирани стратегически решения: Количеството обработваеми данни е огромно, за да се входират всички те на ръка.  Освен това са необходими време, познания и активно планиране, за да се извлече най-доброто от такива активи.  Събраната информация съдържа ценни прогнози, които помагат  за измерване на  ефективността, за опознаване на  клиентите, идентифициране на конкурентни предимства и много повече. Планираната BI стратегия  води вашия бизнес в правилната посока.  Така   постигате целите си чрез вземане на стратегически решения въз основа на данни в реално време.

Спестете време и пари: Внимателното обмисляне на  картографирането не само ще ви помогне да вземете по-добри стратегически решения, но също така ще спести време и пари на вашия бизнес. Например, като имате установен бюджет и план, вие ще избегнете харченето на допълнителни средства, когато става въпрос за важни решения.   Едно от тях е избора  точно кои функции на BIсофтуера ще закупите. Ще спестите много време, като обмисляте всичко предварително.

Подобрено управление на риска: Друга голяма полза от прилагането на стратегия за внедряване BI е управлението на риска. Като обмисляте всяка стъпка предварително, избягвате да попадате в трудни ситуации.  Те от своя страна  могат да ви  отнемат пари и време. Освен това можете също да забележите слабостите във вашия процес и да се справите с тях незабавно.

Получавате конкурентно предимство: Отделянето на време за планиране и прилагане на ефективна BI стратегия ще   ви превърне  в лидери на пазара. В днешната пренаселена бизнес среда всеки иска да работи с данни. Успешното въвеждане на BI-софтуер е свързано с  далновидност.  Следвайте верния път и ще изпреварите значително конкуренцията.

Ползите програмния продукт са многобройни и неоспорими. Тръгнете по този път към успеха.

Категории: Uncategorized @bg