Свържете се с нас: +359 88 689 91 60​

Секторът на образованието се развивава все по-динамично, а очакванията по отношение на управлението на училища и университети се увеличават драстично.

От ръководителите на образователни институции често се очаква да направят повече неща с по-малко ресурси. Те трябва да подобряват базите си, да променят програми, да привличат ученици и студенти, да комуникират със заинтересовани групи като родители, министерства, правителство и други. От тях се изисква също предоставянето на стриктна отчетност, която отнема много време и изисква голям административен ресурс.

Business Intelligence (BI) е важен фактор в подпомагането на развитието на всяка индустрия в 21 век. Производството, веригите за доставки, здравеопазването и дори професионалните спортове го използват като инструмент, за да откриват и интерпретират правилно данни. Образованието като динамично развиващ се сектор също може да се възползва от това.

BI инструментите могат да покажат най-различни прозрения – от стандартните, свързани с видимост, контрол и управление на финансови ресурси например, до по-необичайни модели като през кои дни от седмицата учениците и студентите се представят най-добре или кои дисциплини дават най-добри резултати.

BI е ефективен инструмент, който позволява на училищата да вземат базирани на данни решения въз основа на обективни факти. Нека видим няколко примера за ползите от внедряване на BI решения в училища и университети:

Вземане на решения въз основа на данни

За образователните институции анализът на данни е ефективен инструмент за определяне на най-добрите методи за използване на ресурси или определяне на приоритети. Правилно обработената информация може да даде представа за това кои ученици и студенти или учители и преподаватели се представят най-добре или кои от тях се нуждаят от подобрение. Училищата и университетите винаги са събирали всички необходими данни, а анализите и другите работещи модели на Business Intelligence (BI) могат да им бъдат ценен помощник в максималното оползотворяване на ресурсите, възвращаемостта на инвестициите и увеличаване на ефективността на всички дейности.

Съхрнанение и управление на информация

Всички образователни институции разчитат на данни. Училищата и университетите вече събират огромни бази данни, независимо дали осъзнават това или не. Те измерват различни показатели като резултати от тестове, завършване на задачите и общи оценки. Успоредно с това се събират и данни като посещаемост, отсъствия, болнични и много други. Комбинираното събиране на данни в рамките на образователните институции може да бъде равно или дори да надмине това на най-големите корпорации.

Всички тези данни обаче могат да бъдат изгубени или лишени от смисъл, ако не се съхраняват, обработват или управляват правилно. Твърде често администрацията събира огромни количества данни, но не успява да ги използва адекватно. Една от причините за това е липсата на единство и сплотеност при тяхното събиране и съхранение. Статистическите данни за посещаемостта, отсъствията и други, могат да се съхраняват в офисите на администрацията, далеч от резултатите от тестовете и записите за задачите, съхранявани от учителите. Това физическо разделяне не позволява на вземащите решения да видят връзките между различните показатели. Едно ефективно решение на този казус е обща добра практика за въвеждането на софтуер за съхранение и управление на данни, който позволява сложното им обработване да се извърши бързо и ефективно.

В контекста за ползите от BI в образованието  това означава, че лицата, вземащи решения ще имат достъп до всички данни на своята организация в рамките на едно единствено място. Отчети за посещаемост, резултати от тестове, разписания на часове и други – всичко това на една ръка разстояние, достъпно за секунди, от всяко местоположение и устройство.

По-добро отчитане пред институции и видимост на данните

Потребителските интерфейси имат голямо значение, тъй като позволяват на вземащите решения да четат и анализират точно своите данни. Това може да означава интуитивни и лесни за четене изгледи на таблото за управление в аналитичните системи, които да показват  точни и ясни отчети и справки.

Основна полза при внедряване на BI решение е увеличаването на видимостта на данните. Образователните институции получават огромни количества данни всеки ден. Сред тях са не само оперативните данни, които всяко отделно училище и университет събира в рамките на своята дейност, а и доклади, бюджети и други оперативни данни, събрани на областно ниво. Тяхното постоянно увеличение може да причини трудности при тълкуването на информацията за лицата, ангажирани с вземане на решения на областно ниво.

Внедряването на софтуер за съхранение и управление на данни решава много от тези проблеми. Когато те се съхраняват на едно място и след това се разпространяват чрез точни и ясни отчети, лицата, вземащи решения, могат лесно да преобразуват необработени данни в използваема информация.

Категории: Uncategorized @bg