Свържете се с нас: +359 88 689 91 60​

Решенията от клас Business Intelligence (BI) имат многобройни ползи, от които могат да се възползват компаниите, заети в дистрибуторския бранш – от подобрена ефективност и производителност до по-добро вземане на решения, подобрено обслужване на клиентите и редица други специфични за конкретна компания възможности.

Някои конкретни примери за това какви са ползите от използването на BI решения в дистрибуторския бранш са:

Подобрено управление на инвентара: BI инструментите могат да помогнат на компаниите да проследяват и управляват инвентара си по-ефективно, като гарантират, че имат правилните продукти в правилните количества на правилните места. Това може да помогне да се избегнат моментите, в които дадена компания има по-малко от необходимите запаси или избягване на прекалено много натрупани запаси, които заемат място в склада и застояват.

Подобреното обслужване на клиентите: BI може да помогне на дистрибуторските компании да разберат по-добре нуждите и предпочитанията на своите клиенти, като им позволи да предоставят по-персонализирани и подходящи продукти и услуги. Това от своя страна може да засили удовлетворението и лоялността на клиентите.

По-добро прогнозиране и планиране: BI инструментите могат да помогнат на доставчиците да прогнозират бъдещото търсене на своите продукти и услуги, на база исторически данни, което им позволява да планират подготовката по-ефективно. Това подобрява точността на техните прогнози и намалява риска от недостиг или презапасяване.

Повишена видимост и контрол: BI осигурява по-голяма видимост на дистрибуторите в техните операции, което им позволява да наблюдават и контролират ключови показатели за ефективност (KPI) като срокове за доставки, транспортни разходи и нива на запаси. Това от полза при идентифицирането на областите за подобрение и предприемането на коригиращи действия.

Ще разгледаме пример, в който компания разполага с няколко склада в цялата страна и използва автопарк за камиони, за да разпространява продуктите си до търговци на дребно и други клиенти. Компанията използва традиционни методи, като ръчно проследяване и отчитане, за да управлява инвентара и операциите си. Основните затруднения, които има компанията са свързани с управление на складовите наличности в определeни складове и неефективните маршрути за своите камиони. В резултат на това, компанията решава да внедри BI система за по-добро управление на инвентара и операциите си.

Използвайки BI системата, компанията е в състояние да проследява и наблюдава нивата на запасите си в реално време, което й позволва бързо да идентифицира кога запасите в даден склад намаляват и да предприеме действие за попълването му. Това става възможно, благодарение на това, че всяка поръчка се отразява в реално време и води до автоматично актуализиране на наличността. BI системата също така предоставя на компанията информация за най-ефективните маршрути за своите камиони, което й позволява да оптимизира графиците си за доставка и да намали транспортните разходи. Тук отново ползата е свързана с достъпа до информация в реално време, което позволява по-добро планиране и комбиниране на маршрути, спрямо наличностите в конкретните складове.

Друг пример от практиката е, когато компания изпитва затруднения заради неточно прогнозиране на търсенето и лошо управление на инвентара. В резултат на това в складовете има високи нива на излишни и скъпи запаси. За да се справи с тези проблеми, компанията интегрира данни от множество източници, включително данни за продажбите, демографски данни за клиентите и пазарните тенденции. Използвайки BI системата, компанията е в състояние да създаде по-точни прогнози за бъдещото търсене на своите продукти и съответно да коригира нивата на запасите. Освен това, BI системата предоставя на компанията представа за предпочитанията на клиентите и поведението при покупка, което съответно й позволява да разбере по-добре целевия си пазар и да приспособи своите продукти и услуги. Това помага на компанията да подобри обслужването на клиентите си и да увеличи продажбите.

Както видяхме от посочените по-горе примери от практиката, използването на BI помага на компаниите, заети в дистрибуторския бранш да подобрят прогнозирането на търсенето и управлението на инвентара, което им позволява да намалят излишните запаси и да увеличат продажбите и удовлетвореността на клиентите.

ITC Consult разполага с опитен екип от експерти, които внедряват едно от най-популярните и ефективни BI решения – Microsoft Power BI. Софтуерът за бизнес анализи позволява на потребителите да създават интерактивни табла и отчети, лесно да интегрират данни от множество източници, да си сътрудничат с колеги и да приспособяват платформата към техните специфични нужди. Използвайки Power BI и правилната стратегия за управление и работа с данни, компаниите в сферата на дистрибуцията могат да получат по-голяма гъвкавост и мащабируемост в своите операции, което ще доведе до по-бърз и в същото време устойчив растеж на бизнеса.

Екипът на ITC Consult може да бъде полезен на компаниите от дистрибуторския бранш и да окаже съдействие за цялостно оптимизиране на информационната среда, премахване на слабости в протичане на бизнес процесите и подобряване на резултатите от управлението на информационните потоци. Свържете се с нас за индивидуална консултация, в която ще разгледаме подробно спецификите на вашите процеси и ще дадем предложения за решаване на ключови проблеми, които влияят върху продуктивността на бизнеса ви.

Категории: Uncategorized @bg