Свържете се с нас: +359 88 689 91 60​

Прогнозиране на продажбите

Бъдещето принадлежи на онези, които се подготвят за него, е казал Малкълм Екс. Тази фраза е валидна и днес, особено за ръководителите на търговските отдели, които искат да повишат продажбите.

Прогнозирането на продажбите е процесът на предполагане на база на анализи за това колко приходи една компания, екип или човек ще генерира в рамките на определен период от време. Периодът може да бъде седмица, месец, тримесечие или дори година.

Способността за прогнозиране на продажбите (точно) е от ключово значение, за да даде възможност на ръководството на компанията да утвърди своята стратегическа визия и да управлява ефективно ежедневните си операции.

  • Точната прогноза на продажбите позволява на компаниите ефективно да разпределят ресурсите за бъдещ растеж и да управляват своите парични потоци;
  • Прогнозите за продажбите помагат да се определят критерии за бъдещи тенденции и позволяват на ръководителите да коригират курса си рано;
  • Прогнозите за продажбите улесняват стратегическото планиране.

Business Intelligence позволява на ръководителите, финансовите директори, мениджърите и екипите по продажби да имат незабавен достъп до важна информация, за да вземат бързи и обосновани решения, чрез които да постигат по-добри резултати. Той дава достъп до данните за основните бизнес процеси, тенденциите, поведението на клиентите, производителността, инвентара, подробен финансов анализ и други.

Инструментите за прогнозиране на Power BI са полезни за откриване на тенденции в поведението на потребителите и анализирането на пазарните тенденции.

Business Intelligence (BI) решението, предлагано от екипа на ITC Consult използва своите аналитични инструменти, за да обобщи отчетите от продажбите, потребителските данни и наличната пазарната информация. Възможностите за визуализация на данните предоставя ключовата информация в достъпен и разбираем вид, което улеснява вземането на решения и позволява на екипите да предприемат бързо правилните действия.

Безспорно предимство при работата с Power BI е освобождаването на време на търговците, които вече не е необходимо да правят ръчно своите справки и могат да се концентрират в изпълнението на по-продуктивни задачи.

BI инструментите и анализите, които се получават благодарение на тях предоставят на компаниите изобилни ресурси от данни, които могат да им помогнат да постигнат своите бизнес цели.

Взаимодействията с клиенти под формата на обаждания, чат, имейли и други, могат да бъдат внимателно проучени и по този начин търговците да се концентрират върху важни аспекти като какви са клиентските предпочитания, реакция към промоционални оферти, продажби от магазини и онлайн, влияние на социални мрежи, медии и други.

За да получите индивидуална консултация за това как Power BI може да бъде полезен за вашия бизнес, свържете се с екипа на ITC Consult.

Категории: Uncategorized @bg