Свържете се с нас: +359 88 689 91 60​

В предишната статия говорихме за това какво са KPI таблата и какви са основните ползи от тях. Разбрахме, че KPI таблата помагат на фирмите да поставят състоянието си в определен контекст, да се съсредоточат върху глобалната картина и да си осигурят гладко протичащи оперативни процеси.

Нека разгледаме два примера за това:

KPI – табло за управление

Ръководството се нуждае от ясна картина на цялата организация и добра видимост за процесите и развитието (или темите), които възникват в определени делови ситуации.  Затова практическото приложение на тези съвременни средства помага на всеки управител  да се съсредоточи върху най-важното с точното KPI табло.

Такова табло осигурява всеобхватен поглед върху критичните стратегически инструменти, за които всяка  ръководна прослойка (тип CEO)  трябва да бъде бдителна.  Приходите могат да се предствят като текущи, насочват се и към сравнение с предишната година. Това дава на управителя моментален поглед върху развитието на приходите във времето и процент спечелени клиенти.

Подобна визуализация се фокусира и върху клиентите, а те обикновено са най-критичният аспект на едно бизнес начинание. Броят спечелени клиенти, целевата група и то сравнени с предходната година дават съкратен преглед на тези значими показатели. Бележеките със знак ,,внимание” онагледяват дали са привлечени желаните целеви групи. Освен това може да проверите  какво точно се е случило в детайл. Ако разгледате общите приходи, можете да навлезете и в подробности по отношение на усреднени приходи от клиент, също обозначени за текущата година, приходи за целева група и то сравнени с предходната година. Получавате сведения и за разходите на клиентите за покупки. По този начин управителят може да се вгледа в стратегическото присъствие на фирмата и да се нагоди, ако не се обхваща целевата група.

Финансово KPI табло

Финансите са сърцето на всеки бизнес. Върху управителите и служителите се оказва сериозен натиск да поддържат този мотор здрав и стабилен. Затова финансовото KPI табло обхваща значими метрики, отнасящи се до капитал, цикъл на причния обмен, стойност на грешките при плащания на дребно. Всичко това осигурява поглед отвътре върху финансовото положение на фирмата и показатели като ликвидност, процеси на фактуриране, бюджет.

Ако работите във финансов отдел, трябва да ги проверите – дали фирмените средства са ликвидни, фактурите са изплатени и цикълът на обмяна на пари постепенно се забавя с времето. С финансово KPI табло веднага забелязвате дали някой от тези индикатори предизвиква смущение или управлението е на прав път към успеха.  Можете да съставите разбираем финансов доклад, автоматично споделян на определени интервали. Подобно табло ви осигурява ретроспекция на данните, показани само на един екран, на една инфографика. Можете да се задълбочите в сведенията, които ви интересуват. Данните се опресняват автоматично и не се налага да внасяте таблици за нови сведения.

Тези два примера за KPI табла са само малка част от практическите възможности на за качествена визуализация на данни. Примерите в тази област са наистина много и то разнообразни по отношение на сектори. В същото време основата е една – бърз, актуален и аналитичен наглед на текущото положение на бизнеса ви. С помощта на KPI таблата осъществявате задълбочени анализи и прогнози за кратко време и то на базата на голям обем информация.

ITC Consult има дългогодишен опит в анализа и визуализацията на данни с Power BI в най-различни бизнес сфери – анализи на ефективността на търговски процеси, финансови и производствени KPI и други. Решенията при анализа на данни започват с дълбоко разбиране на целите и задачите за определена бизнес сфера. Нашите консултанти се ангажират като първа стъпка именно с това – да разберат нуждите на вашия бизнес и да разработят подходящо решение.

Категории: Uncategorized @bg